Strom Míru - ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Strom Míru je symbolické zhmotnění pěšího putování kolem světa. Mír není něco samozřejmého, je to práce. Práce každého z nás, zejména na sobě samotných. Mým přáním při pěším putování světem, je přinášet svůj vlastní vnitřní pokoj k lidem, od vesnice k vesnici, od města k městu a ze státu do státu. A jako malou památku zanechat na různých místech, kterými projdu, stopu, vyjádřenou zasazeným stromem, který má pocestným a kolemjdoucím nabízet třeba chladivý stín nebo je vybízet k vzhlédnutí do rozvětvené koruny.

Pro informační kartičku, kterou ke stromu připevníme jsem na závěr zvolil citaci: 
"Ať mír dál zůstává s touto krajinou."

Ta přesně vyjadřuje mé přání místu, kterým budu procházet. Jedná se o první verš z písně Modlitba pro Martu.


Pátek, 30. květen se stal dnem první zasazeného stromu. V domovině P o U t N í Ka, ve Dvoře Králové nad Labem. Od osmé hodiny ranní jsem žákům 5.,6.,7. a 8. tříd promítl zkrácené povídání o již absolvovaných cestách a představil poutní místa Santiago de Compostela, Řím a Jeruzalém. A v 9:20 jsme se sešli před školou, kde už díky technickým službám Dvora Králové bylo vše pečlivě připraveno. Vzrostlý javor byl usazen v připravené jámě. Paní starostka věnovala několik slov a přání k mému pěšímu putování a postupně jsme se dospělí společně s žáky střídali u rýče, kterým jsme zasazený strom zahrnuli. Zbytek bylo dokonáno pracovníky technických služeb. Všem, kteří toto první, byť symbolické zasazení stromu podpořili děkuji. Pro mě je to důležitý krok na cestě, kde každý může být ten poslední.

Vezměte mé jho na sebe a učte se ode mne, neboť já jsem tichý a pokorný srdcem a naleznete pokoj pro sebe.   Mt 11,28  Chcete se zapojit do projektu pěšího putování kolem světa pro mír a zasadit strom míru i u vás? Zde je předpokládaná trasa ČR, neváhejte mě kontaktovat a domluvíme podrobnosti. Aktuální přehled akcí je ke shlédnutí též zde.  
 Pokud byste věděli o místě v Evorpě, kde bych mohl zasadit strom, zde je předpokládaná trasa celou Evropou:
Pár fotek:Oblíbené příspěvky