Zimní šumavské putování po Vintířově stezce 2022

Srdečně zvu na první letošní putování, které nás zavede na Šumavu a Pošumaví, kde se vydáme po stopách sv. Vintíře, který žil na přelomu 10. a 11. století a jeho životní příběh si můžete přečíst v krátkém výtahu od fr. František J. Teister OSB z rajhradského opatství

Trasu putování si prohlédněte zde: https://mapy.cz/s/kagopozuze, čeká nás necelých 110 km na trase ze Srní a přes Prášily, kde se napojíme na oficiální stezku sv. Vintíře. Pokračovat budeme přes Dobrou Vodu, Sušice, Horažďovice do Blatné.

 

Na podzim se pokusíme putování dokončit u hrobu sv. Vintíře v Břevnovském klášteře.

Program:

Úterý 25. ledna 2022

 • sraz v odpoledních hodinách v Srní, ubytování (hasičská zbrojnice, karimatka a spacák 100 Kč / osoba)
Středa 26. 1.
Čtvrtek 27. 1.
 • trasa 24 km Dobrá Voda - Sušice - https://mapy.cz/s/bobucuvavu,
 • případně zkrácená varianta (podle sněhových podmínek) 19 km, bez výstupu k rozhledně Svatobor,
 • nocování v kapucínském klášteře v Sušici (v sále, karimatka a spacák, možnost i několika postelí, dobrovolný příspěvek).
Pátek 28. 1.
Sobota 29. 1.
Neděle 30. 1.

Další informace k Vintířově stezce najdete zde: https://www.dva.cz/vs/index.html.

Přihlášky do neděle 16. ledna 2022. Využijte formulář níže.


Po odeslání si zkontrolujte došlou poštu, na uvedený email vám přijde kopie přihlášky. Pokud nic nenajdete, raději mě kontaktujte pro ověření registrace.

Co s sebou na pouť?
Hlavně dobrou náladu a odhodlání k putování. Samozřejmostí jsou rozchozené, pohodlné boty. Vzhledem k zimnímu počasí a předpokladu sněhu, doporučuji kotníkové pohorky, které dobře odolají vodě a vlhkosti. Stejně tak pohodlný a vyzkoušený batoh. Pravidlo méně je více zde platí dvojnásob. Vhodné oblečení do různého počasí - ideální je vrstvit a odebírat či přidávat podle aktuální potřeby a stavu počasí. Návleky se mohou hodit, a stejně tak trekové hole. A pak už věci, které uznáte za nezbytné a potřebné - osobní hygiena, léky, strava, deník, foťák. Dobré mít chytrý telefon, do kterého si stáhnete plánovanou trasu. Čelovku určitě nenechávejte doma. Přezůvky využijete při ubytování. Dále s sebou berte osobní lékárničku, dostatek náplastí. :-) I špunty do uší se mohou v noci velmi hodit.

Organizační poplatek?
Doporučený příspěvek za organizaci a průvodcovské služby je 750 Kč splatný v hotovosti v průběhu putování nebo převodem na účet po skončení poutě. Finanční prostředky by neměly být překážkou v účasti na pouti. Neváhejte kontaktovat organizátora.

Doplňkové informace
Každý poutník odpovídá sám za sebe. Nejedná se o organizovaný zájezd. Organizátor a průvodce odpovídá za naplánování bezpečné trasy, která je v terénu obvykle značena standardně jako turistická cesta Klubu českých turistů. Někdy se jede po cyklotrasách a výjimečně, krátké, spojovací úseky, po silnicích nebo jiných neznačených ale zpevněných cestách. Součástí organizace je zajištění ubytování, kdy se někdy spí na zemi v halách, tělocvičnách či farách. Proto je nezbytné s sebou brát karimatku a spacák. Při putování se skupina většinou drží pohromadě, ale není to pravidlo ani povinnost. Pokud půjdete individuálně (rychleji nebo pomaleji), pouze o tom prosím informujte průvodce, aby věděl, zda na vás čekat. V průběhu dne se stravujeme individuálně z nakoupených zásob a pokud to dovolí okolnosti na trase, stavíme se k obědu na něco teplého (ideálně polévka). Putovat je možné hodinu, den nebo celou trasu. Nic není nemožné. Svojí účastí též souhlasíte, že z putování může být pořizován fotografický a video materiál určený pro budoucí propagaci poutních tras a samotného putování. V případě, že se přihlásíte a nakonec se nebudete moci zúčastnit, prosím dejte mi o tom vědět. Děkuji.

Každý účastník putování je povinen dodržovat zákony ČR a další ustanovení a omezení, a tak na závěr pár nudných, ale nezbytných paragrafů:

– Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
– Zákon 289/1995 Sb. o lesích
– Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny


A na závěr krátký příběh, který krásně ilustruje život a filozofii sv. Vintíře.

"Nástropní freska v jednom pražském klášteře ukrývá moudrou alegorii. U oválného stolu stojí proti sobě uherský král Štěpán oblečený do krásných šatů a řeholní kutnou oděný benediktinský mnich svatý Vintíř. Před Vintířem leží stříbrná mísa s pečeným pávem, který z ní právě odlétá.

Vyobrazení sv. Vintíře z Brevíře
probošta Vítka "Rajhradského"
Vysvětlení této alegorické malby je následující: svatý Vintíř, také šlechtického rodu, byl široko daleko známý svojí laskavostí a dobrotou. Rozdal svůj majetek, vstoupil do kláštera a posléze žil jako poustevník, který dále pomáhal potřebným. Když se o jeho dobrých skutcích a svatosti dozvěděl uherský král, pozval Vintíře na svoje sídlo. Aby vzácného muže náležitě pohostil, rozhodl se, že mu k obědu nechá upéct páva.

Svatý Vintíř stál nad nabídnutou lahůdkou a v duchu rozmýšlel: "Je pátek a já mám zásadu, že v tento den maso nejím. Ovšem hostitel mi dal toto jídlo z lásky a já nemohu jeho lásku zranit. Mimoto je postní období a já nejím žádné maso, což je moje další zásada, ale nemohu odmítnout dar, který jsem dostal z lásky."

Proto Vintíř pečeného páva požehnal... a stal se zázrak. Pečený páv odletěl a dilema bylo vyřešeno.

Jaké je z toho ponaučení? Držme se dobrých zásad a mějme lásku k člověku. Potom se kolem nás budou dít zázraky. K naší radosti. (z knihy Deset korků k radosti, od Maxe Kašparů)"

Těším se na setkání při společném putování...


Petr Hirsch
poutník, organizátor a průvodce

Adventní poutnická inspirace a pozvánka na svatoštěpánské putování

Konec roku se nezadržitelně blíží. Jako malé poděkování jsme ve spolupráci se spolkem Ultreia zpřístupnili veškeré poutnické dokumenty, které vznikly ve spolupráci s Evo Toulovou (režie) a Tomášem Lénárdem (kamera a střih). Ke zhlédnutí tak je Camino na kolečkách (2017), Pěšky bez hranic (2020) a Pěšky hezky česky (2021) a to do konce letošního roku. 


PODPOŘTE prosím projekt DOMOVENKA, která pomůže lidem s roztroušenou sklerózou žít kvalitnější a plnohodnotnější život.


POZVÁNKA k poslednímu letošnímu putování

Srdečně zveme k poslednímu putování v letošním roce. Trasa bude dlouhá cca 23 km a povede z Roudnice nad Labem přes Doksany a Terezín do Litoměřic ke katedrále sv. Štěpána. Letošní trasa vznikla na popud kolegy ze spolku Ultreia, Štěpána Valenty. Díky mu za skvělý nápad a tip kam se v tento sváteční čas vydat.

Trasa putování zde: https://mapy.cz/s/hozejutado

 

Přihlášky prosím zde di 24.12.2021, do 23:59. :)

Předběžný program:

 • sraz v 8:00 na vlakovém nádraží v Roudnici nad Labem (pokud bude otevřena čekárna, tak uvnitř)
 • 8:10 zahájení putování
 • cca 10:20 příchod do Doksan - prohlídka krypty, snad se podaří zajistit občerstvení v teple
 • 11:00 mše sv. v Kostele Narození Panny Marie (od 10:30 se sestry modlí růženec) - https://mapy.cz/s/genolanunu
 • po skončení mše pokračování v putování (cca kolem 12 hod.)
 • 14:00 - odhadovaný čas) Terezín - program v řešení,
 • v 15 hod. pokračování do Litoměřic, plánovaný příchod v 16 hodin (kostel sv. Ludmily, posezení na faře),
 • v 17:00 hodin zakončení putování účastí na nešporech v Katedrále sv. Štěpána (otevřena od 16:45)

Veškerý program podléhá změnám. Pouť se uskuteční v souladu se všemi platnými vládními opatřeními.

Bez účastnického poplatku, pokud se vám bude pouť líbit, můžete podpořit:Každý účastník putování je povinen dodržovat zákony ČR a další ustanovení a omezení, a tak na závěr pár nudných, ale nezbytných paragrafů:

 • Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
 • Zákon 289/1995 Sb. o lesích
 • Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

Těším se na setkání při společném putování...

Petr Hirsch

poutník, organizátor a průvodce

tel. 601 206 849

ČERNOBYL NA KOLEČKÁCH

15. ledna 2021 zveme k online besedě na CESTOKLUBU. A zapište si do deníčků: úterý 26. dubna 2022 v 0:23 premiéra v BIO OKO. A bude to radioaktivní jízda.

SILVESTROVSKÁ POUŤ VIA SANCTA MARIANA
POUTNÍ MÍSTO MARIA STOCK - VÁNOČNÍ SKOKY


Kostel Navštívení Panny Marie bude zpřístupněn od 22.do 25. prosince 2021 vždy v čase od 9 do 16 hodin. Po domluvě je možné i mimo tento čas. Kostelní služba bude na místě po celou dobu. Pokud budou okolnosti přát, uskuteční se i půlnoční mše svatá v pátek 24. prosince 2021 ve 24:00.DARUJTE DOMOVENKU
Pozvánka k adventnímu putování ze Znojma do benediktinského opatství v Rajhradu

Pomalu se nám blíží závěr roku 2021 a po několika krásných poutích vás srdečně zvu k poslední, vícedenní v letošním roce. Jak se lépe ztišit a připravit se na požehnaný čas adventu, než tím, že vykročíme rozvážným krokem vstříc tichu a usebráni?
Budeme putovat krásným krajem Jižní Moravy ze Znojma přes Moravský Krumlov do Rajhradu, kde se nachází benediktinské opatství s kostelem sv. Petra a Pavla. V cíli putování se necháme okouzlit velkolepostí Santiniho geniálností a stavitelstvím. Ovšem na cestě nás čeká mnoho dalších krásných zastavení.

Jak s oblibou říká otec Mons. Jan Peňáz: "Poutník se modlí nohama." Pouť je určena komukoliv, kdo má chuť jít. Veškerý program je dobrovolný, podstatná je chuť jít a být v přítomném okamžiku se srdcem na dlani a otevřený všemu, co nám putování položí před nebo pod nohy. :-) 

Celá trasa včetně etapizace ke shlédnutí zde: https://mapy.cz/s/nuvuvolano

Rozpis putování po jednotlivých dnech:
 • středa 24. 11. 2021, odpoledne, podvečer
 • neděle 28. 11. 2021
  • 8:00 pokračování v putování, trasa 21 km - https://mapy.cz/s/jezalenuzu.
  • 14:00 požehnání poutníkům k zakončení poutě v cíli, chrám sv. Petra a Pavla - Rajhrad.
  • Pro zájemce možnost zajistit přenocování v Rajhradě (hostinka u benediktýnů nebo v klášteře u Sester Těšitelek) - příspěvek cca 150 Kč / osoba / noc.
Připojit se lze na jakýkoliv úsek, byť to bude jenom den. S ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci prosím o dodržování aktuálně platných pravidel, viz: https://covid.gov.cz/situace/pohyb-venku/volny-pohyb-osob-0 (každý účastník musí mít potvrzení o bezinfekčnosti formou testu, nebo zprávou o prodělaném onemocnění, nebo být očkovaný). Děkuji za vaši ohleduplnost.

Přihlaste se skrze formulář níže, kde zaškrtněte zájem o ubytování. Přihlašujte se, prosím co nejdříve, avšak nejpozději do pátku 19. listopadu 2021, 12:00. Děkuji.Nechte se inspirovat videem, které vzniklo z putovávní v roce 2019.


Co s sebou na pouť?
Hlavně dobrou náladu a odhodlání k putování. Samozřejmostí jsou rozchozené, pohodlné boty. Stejně tak pohodlný a vyzkoušený batoh. Pravidlo méně je více zde platí dvojnásob. Vhodné oblečení do různých počasí - ideálně vrstvit a odebírat či přidávat podle aktuální potřeby a stavu počasí. Pláštěnka se bude zřejmě hodit. Návleky se mohou hodit, ale pro putování nejsou nezbytné. A pak už věci co uznáte za nezbytné a potřebné - osobní hygiena, léky, stravu, deník, foťák. Dobré mít chytrý telefon, do kterého si stáhnete plánovanou trasu. Kdo je zvyklý chodit s trekovými holemi, určitě se hodí. Čelovku určitě nenechávejte doma. Přezůvky využijete při ubytování. Dále sebou berte osobní lékárničku, dostatek náplastí. :-) I špunty do uší se mohou v noci velmi hodit. Karimatka a spacák jsou samozřejmostí.

Organizační poplatek?
Poplatek je dobrovolný, splatný převodem na účet organizátora po skončení poutě a spokojenosti poutníka. Nebo můžete zaplatit v hotovosti v průběhu putování. (vodítkem či doporučením je 100 Kč / den putování). Ovšem finance ať nejsou překážkou v účasti na pouti. 

Doplňkové informace.
Každý poutník odpovídá sám za sebe. Nejedná se o organizovaný zájezd. Organizátor a průvodce odpovídá za naplánování bezpečné trasy, která je v terénu obvykle značena standardně jako turistická cesta klubu českých turistů. Někdy se jede po cyklotrasách a výjimečně, krátké, spojovací úseky, po silnicích nebo jiných neznačených ale zpevněných cestách. Součástí organizace je zajištění ubytování, kdy se někdy spí na zemi v halách, tělocvičnách či farách. Proto je nezbytné sebou brát karimatku a spacák. Při putování se skupina většinou drží pohromadě, ale není to pravidlo, ani povinné. Pokud půjdete individuálně (rychleji nebo pomaleji), pouze o tom prosím informujte průvodce, aby věděl, zda na vás čekat. V průběhu dne se stravujeme individuálně, z nakoupených zásob a pokud to dovolí okolnosti na trase, stavíme se k obědu na něco teplého (ideálně polévka). Putovat je možné hodinu, den, nebo celou trasu. Nic není nemožné. Svojí účastí též souhlasíte, že z putování může být pořizován fotografický a video materiál určený pro budoucí propagaci poutních tras a samotného putování. V případě, že se přihlásíte a nakonec se nebudete moci zúčastnit, prosím dejte mi o tom vědět. Děkuji.

Každý účastník putování je povinen dodržovat zákony ČR a další ustanovení a omezení, a tak na závěr pár nudných, ale nezbytných paragrafů:

– Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
– Zákon 289/1995 Sb. o lesích
– Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

Těším se na setkání při společném putování...

Petr Hirsch
poutník, organizátor a průvodce


              Oblíbené příspěvky