Šumavské putování po Vintířově stezce

Jménem Plzeňského kraje vás zvu na první letošní putování, které nás zavede na Šumavu a Pošumaví, kde se vydáme po stopách sv. Vintíře, který žil na přelomu 10. a 11. století a jeho životní příběh si můžete v krátkém výtahu od fr. František J. Teister OSB z rajhradského opatstvíDoufejme, že nám opatření dovolí, aby se putování mohlo uskutečnit. O aktuální situaci vás budu průběžně informovat. Hlaste se prosím ale už teď, ať mám přehled o počtu potřebných míst k přenocování.

Trasu putování si prohlédněte zde: https://mapy.cz/s/kagopozuze, čeká nás necelých 110 km na trase ze Srní a přes Prášily, kde se napojíme na oficiální stezku sv. Vintíře. Pokračovat budeme přes Dobrou Vodu, Sušice, Horažďovice do Blatné.

Na podzim se pokusíme putování dokončit u hrobu sv. Vintíře v Břevnovském klášteře.

POZOR - z důvodu vládních nařízení se pouť v plánovaném termínu 14. - 18. dubna 2021 NEUSKUTEČNÍ. Nový termín bude oznámen jakmile bude zřejmé z vládních nařízení, kdy se otevřou ubytování.

Program:

Úterý 13. 4.

 • sraz v odpoledních hodinách v Srní, ubytování (v řešení)
Středa 14. 4.
Čtvrtek 15. .4
 • trasa 24 kmhttps://mapy.cz/s/fobomacuno,
 • případně zkrácená varianta (podle sněhových podmínek) 19 km, bez výstupu k rozhledně Svatobor,
 • nocování v kapucínském klášteře v Sušici (v jednání).
Pátek 16. 4.
Sobota 17. 4.
Neděle 18. 4.

Další informace k Vintířově stezce najdete zde: https://www.dva.cz/vs/index.html.

Přihlášky do neděle 4. dubna 2021, do 20 hodin. Využijte formulář níže.


Po odeslání si zkontrolujte došlou poštu, na uvedený email vám přijde kopie přihlášky. Pokud nic nenajdete, raději mě kontaktujte pro ověření registrace.

Co s sebou na pouť?
Hlavně dobrou náladu a odhodlání k putování. Samozřejmostí jsou rozchozené, pohodlné boty. Vzhledem k zimnímu počasí a předpokladu sněhu, doporučuji kotníkové pohorky, které dobře odolají vodě a vlhkosti. Stejně tak pohodlný a vyzkoušený batoh. Pravidlo méně je více zde platí dvojnásob. Vhodné oblečení do různého počasí - ideální je vrstvit a odebírat či přidávat podle aktuální potřeby a stavu počasí. Návleky se určitě budou hodit, a stejně tak trekové hole. A pak už věci, které uznáte za nezbytné a potřebné - osobní hygiena, léky, strava, deník, foťák. Dobré mít chytrý telefon, do kterého si stáhnete plánovanou trasu. Čelovku určitě nenechávejte doma. Přezůvky využijete při ubytování. Dále s sebou berte osobní lékárničku, dostatek náplastí. :-) I špunty do uší se mohou v noci velmi hodit.

Organizační poplatek?
„Projekt Vintířova stezka je spolufinancován Programem přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 -2020“, číslo projektu 255.“
Díky tomu není s tímto putováním pojen žádný organizační poplatek.

Doplňkové informace
Každý poutník odpovídá sám za sebe. Nejedná se o organizovaný zájezd. Organizátor a průvodce odpovídá za naplánování bezpečné trasy, která je v terénu obvykle značena standardně jako turistická cesta Klubu českých turistů. Někdy se jede po cyklotrasách a výjimečně, krátké, spojovací úseky, po silnicích nebo jiných neznačených ale zpevněných cestách. Součástí organizace je zajištění ubytování, kdy se někdy spí na zemi v halách, tělocvičnách či farách. Proto je nezbytné s sebou brát karimatku a spacák. Při putování se skupina většinou drží pohromadě, ale není to pravidlo ani povinnost. Pokud půjdete individuálně (rychleji nebo pomaleji), pouze o tom prosím informujte průvodce, aby věděl, zda na vás čekat. V průběhu dne se stravujeme individuálně z nakoupených zásob a pokud to dovolí okolnosti na trase, stavíme se k obědu na něco teplého (ideálně polévka). Putovat je možné hodinu, den nebo celou trasu. Nic není nemožné. Svojí účastí též souhlasíte, že z putování může být pořizován fotografický a video materiál určený pro budoucí propagaci poutních tras a samotného putování. V případě, že se přihlásíte a nakonec se nebudete moci zúčastnit, prosím dejte mi o tom vědět. Děkuji.

Každý účastník putování je povinen dodržovat zákony ČR a další ustanovení a omezení, a tak na závěr pár nudných, ale nezbytných paragrafů:

– Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
– Zákon 289/1995 Sb. o lesích
– Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny


A na závěr krátký příběh, který krásně ilustruje život a filozofii sv. Vintíře.

"Nástropní freska v jednom pražském klášteře ukrývá moudrou alegorii. U oválného stolu stojí proti sobě uherský král Štěpán oblečený do krásných šatů a řeholní kutnou oděný benediktinský mnich svatý Vintíř. Před Vintířem leží stříbrná mísa s pečeným pávem, který z ní právě odlétá.

Vyobrazení sv. Vintíře z Brevíře
probošta Vítka "Rajhradského"
Vysvětlení této alegorické malby je následující: svatý Vintíř, také šlechtického rodu, byl široko daleko známý svojí laskavostí a dobrotou. Rozdal svůj majetek, vstoupil do kláštera a posléze žil jako poustevník, který dále pomáhal potřebným. Když se o jeho dobrých skutcích a svatosti dozvěděl uherský král, pozval Vintíře na svoje sídlo. Aby vzácného muže náležitě pohostil, rozhodl se, že mu k obědu nechá upéct páva.

Svatý Vintíř stál nad nabídnutou lahůdkou a v duchu rozmýšlel: "Je pátek a já mám zásadu, že v tento den maso nejím. Ovšem hostitel mi dal toto jídlo z lásky a já nemohu jeho lásku zranit. Mimoto je postní období a já nejím žádné maso, což je moje další zásada, ale nemohu odmítnout dar, který jsem dostal z lásky."

Proto Vintíř pečeného páva požehnal... a stal se zázrak. Pečený páv odletěl a dilema bylo vyřešeno.

Jaké je z toho ponaučení? Držme se dobrých zásad a mějme lásku k člověku. Potom se kolem nás budou dít zázraky. K naší radosti. (z knihy Deset korků k radosti, od Maxe Kašparů)"Těším se na setkání při společném putování...

Petr Hirsch
poutník, organizátor a průvodce

Pour féliciter 2021

Do dalších dnů a k/roků/ nám přeji klid, rozvážnost, vděčnost a schopnost těšit se a radovat z maličkostí a všedností. Těším se na další společné cesty a poutě ...

Buen camino 2021


Adventní putování 2020 z Vranova na Velehrad po Cyrilometodějské stezce

Pokud nám to aktuální situace a vládní nařízení dovolí, srdečně vás zvu k poslednímu putování v roce 2020.
Ve spolupráci s 
Evropskou kulturní stezkou Cyrila a Metoděje jsme připravili putování z Vranova u Brna na Velehrad. Podrobnosti o této trase naleznete zde: https://www.putujmebezhranic.cz/vranov-velehrad/

Celkem nás čeká něco přes 100 km putování, které jsou rozloženy do 4 dnů s tím, že je možnost se na Vranově sejít již ve středu 9. prosince 2020 a pro zájemce je možnost zajistit ubytování i na Velehradu, z neděle na pondělí do 14. 12. Ovšem v neděli dorazíme tak, aby se dalo stihnout spojení na Brno, či na Prahu ze Starého Města.

Čas adventu v kombinaci s blížící se zimou nabízí ojedinělé podmínky pro usebrání v pravidelném rytmu chůze a putování. Celá trasa je ke shlédnutí zde: https://mapy.cz/s/jahakegenu. Pro letošní rok jsem pro vás připravil možnost jít tzv. na lehko. Je tedy domluveno doprovodné auto, které nám zajistí převoz potřebného vybavení a vy se můžete na putování vydat jenom s malým baťůžkem s potřebami na daný den. Věřím, že vás tato nabídka osloví a sejdeme se společně při putování vstříc končícímu roku s pořadovou číslovkou 2020 a zakončíme tak rok, který nám přinesl mnoho nového a neznámého.

Pokud se putování uskuteční, bude v souladu se všemi platnými vládními nařízeními a omezeními.
Přihlášku prosím nenechávejte na poslední chvíli, neb počet míst s postelemi je omezen. Hlaste se nejpozději do neděle 6. prosince 2020, 12:00, vyplněním přiloženého formuláře níže.

Rozpis celého putování.

středa 9. 12.
 • Sraz na Vranově v odpoledních hodinách,
 • ubytování v duchovním centru Vranov - https://mapy.cz/s/kajovugubo
 • pokud to nařízení dovolí, večerní bohoslužba,
 • cena ubytování 300 Kč (vlastní spacák sleva 50 Kč).

čtvrtek 10. 12.

pátek 11. 12.

sobota 12. 12. 
neděle 29.11.
 • Pokračování v putování po požehnání poutníkům, cca v 7:30,
 • trasa na Velehrad 22 kmhttps://mapy.cz/s/nocazeguke,
 • v 15:00 ukončení putování (požehnání poutníkům),
 • pro zájemce možnost nocování na Velehradě (120 Kč vlastní karimatka a spacák).
Hlaste se prosím do neděle 6. prosince 2020. Ale pokud můžete, nenechávejte přihlášku na poslední chvíli. Děkuji.


Pro inspirace, jak jsem na Velehrad putovali v létě.Pár zajímavých míst, které nás při putování čekají:

Co s sebou na pouť?
Hlavně dobrou náladu a odhodlání k putování. Samozřejmostí jsou rozchozené, pohodlné boty. Stejně tak pohodlný a vyzkoušený batoh. Pravidlo méně je více zde platí dvojnásob. Vhodné oblečení do různých počasí - ideálně vrstvit a odebírat či přidávat podle aktuální potřeby a stavu počasí. Pláštěnka bude zřejmě v prosinci nezbytností. Návleky se mohou hodit, ale pro putování nejsou nezbytné. A pak už věci co uznáte za nezbytné a potřebné - osobní hygiena, léky, stravu, deník, foťák. Dobré mít chytrý telefon, do kterého si stáhnete plánovanou trasu. Kdo je zvyklý chodit s trekovými holemi, určitě se hodí. Čelovku určitě nenechávejte doma. Přezůvky využijete při ubytování. Dále sebou berte osobní lékárničku, dostatek náplastí. :-) I špunty do uší se mohou v noci velmi hodit.

Organizační poplatek?
Poplatek je dobrovolný, splatný převodem na účet organizátora po skončení poutě a spokojenosti poutníka. Nebo můžete zaplatit v hotovosti v průběhu putování. (vodítkem či doporučením je 100 Kč / den putování). Ovšem finance ať nejsou překážkou v účasti na pouti. 

Doplňkové informace.
Každý poutník odpovídá sám za sebe. Nejedná se o organizovaný zájezd. Organizátor a průvodce odpovídá za naplánování bezpečné trasy, která je v terénu obvykle značena standardně jako turistická cesta klubu českých turistů. Někdy se jede po cyklotrasách a výjimečně, krátké, spojovací úseky, po silnicích nebo jiných neznačených ale zpevněných cestách. Součástí organizace je zajištění ubytování, kdy se někdy spí na zemi v halách, tělocvičnách či farách. Proto je nezbytné sebou brát karimatku a spacák. Při putování se skupina většinou drží pohromadě, ale není to pravidlo, ani povinné. Pokud půjdete individuálně (rychleji nebo pomaleji), pouze o tom prosím informujte průvodce, aby věděl, zda na vás čekat. V průběhu dne se stravujeme individuálně, z nakoupených zásob a pokud to dovolí okolnosti na trase, stavíme se k obědu na něco teplého (ideálně polévka). Putovat je možné hodinu, den, nebo celou trasu. Nic není nemožné. Svojí účastí též souhlasíte, že z putování může být pořizován fotografický a video materiál určený pro budoucí propagaci poutních tras a samotného putování. V případě, že se přihlásíte a nakonec se nebudete moci zúčastnit, prosím dejte mi o tom vědět. Děkuji.

Každý účastník putování je povinen dodržovat zákony ČR a další ustanovení a omezení, a tak na závěr pár nudných, ale nezbytných paragrafů:

– Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
– Zákon 289/1995 Sb. o lesích
– Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

Těším se na setkání při společném putování...

Petr Hirsch
poutník, organizátor a průvodce


              

Oblíbené příspěvky