Děkovná pouť do Skoků k Panně Marii Pomocné

Skoky, Mariánské poutní místo je bez nadsázky místem kouzelným. Místem, kde se více než 300 let dějí zázraky. Zvu Vás na malé děkovné putování počátkem září. V každém lidském životě se nalezne důvod k děkování. Ve společenství poutníků, mohou být naše přání a modlitby umocněny silou našich kroků, kterých z Kláštera Teplá bude více než 75 tisíc.
Pokud chcete zajistit ubytování v premonstrátském klášteře Teplá, na farmě Belina v Nežichově nebo v Toužimi, přihlaste se formulářem níže do neděle 25. srpna 2019, do 20 hodin.

Skoky na Wiki: https://cs.wikipedia.org/wiki/Skoky_(%C5%BDlutice) a oficiální stránky www.skoky.eu

Program putování:
 • středa 4. září 2019 - pro zájemce možnost přijet k večeru do Kláštera Teplá (http://www.klastertepla.cz/) a přenocování. Večer možnost účasti na nešporách, procházka kolem místního rybníka. (cena bude upřesněna, ale nepřesáhne 200 Kč)
  • doprava na místo, autobus: zastávka Teplá, Klášter nebo vlakem do Teplé a pěšky ke klášteru. (1,8 km - https://mapy.cz/s/3wIEe)
 • čtvrtek 5. září 2019 - dopoledne individuální program, možnost zúčastnit se prohlídky: http://www.klastertepla.cz/hroznatova-akademie/prohlidky-a-expozice.html
  • 14 hodin požehnání poutníkům na cestu, v klášterní kapli u originálu obrazu Panny Marie Pomocné
  • 14:30 start putování, trasa 16,3 km - https://mapy.cz/s/3wIFz
  • zastávka v trapistickém klášteře Nový Dvůr, pro zájemce 17:30 nešpory
  • večeře na farmě Belina, kde se i nocuje (večeře a snídani nutno nahlásit) - http://www.biofarmabelina.cz (200 Kč vlastní spacák, 300 Kč v dvoulůžkovém pokoji s povlečením, 90 Kč večeře, 70 Kč snídaně)
 • pátek 6. září 2019
  • 7:00 snídaně na farmě Belina (pro objednané)
  • 8:00 start putování, trasa 29 km - https://mapy.cz/s/3wIHx, možnost si trasu výrazně zkrátit
  • nocování v turistické ubytovně na hřišti - https://mapy.cz/s/3wKkM (160 Kč ve spacáku, 40 Kč příplatek za povlečení)
  • společná večeře ve městě po domluvě
 • sobota 7. září 2019
  • snídaně z vlastních zásob, případně po domluvě míchaná vajíčka
  • 8:00 prohlídka kostela Narození Panny Marie a případně zámku (v jednání)
  • 9:00 pokračování v putování na trase do Skoků - 15,3 km - https://mapy.cz/s/3wKm9
  • tradiční zastávka v keramické dílně v Radyni
  • příchod do Skoků, volný program, posezení u ohně a večerní opékání donesených buřtů
  • ve Skokách není žádné "komfortní" ubytování, spaní karimatka a spacák - pod širákem, ve stodole nebo části gasthausu, nebo za určitých okolností v kostele (dobrovolný příspěvek na kostel)
 • neděle 8. září 2019
  • 14:00 poutní mše u příležitosti svátku Narození Panny Marie, celebruje Mons. František Radkovský, emeritní biskup plzeňský
  • individuální návrat domů (zastávka Bochov, Udrč, rozcestí - 6,3 km - https://mapy.cz/s/3wRES), ukázka spojení na Prahu zde.

Přihláška k putování (do 25. srpna 2019, 20:00)

O Skokách si krásně může počíst v příspěvku Lucie Veselé: http://www.viadaluz.cz/2015/04/skoky-misto-lidem-zapomenute.html


Co sebou na pouť?
Hlavně dobrou náladu a odhodlání k putování. Samozřejmostí jsou rozchozené, pohodlné boty. Stejně tak, berte osvědčený batoh. Pravidlo, méně, je více, zde platí dvojnásob. Vhodné oblečení, do různého počasí - ideálně vrstvit a odebírat či přidávat podle aktuální potřeby a stavu počasí. Pláštěnka se samozřejmě může hodit. A pak už věci co uznáte za nezbytné a potřebné - osobní hygiena, léky, stravu, deník, foťák. Dobré mít chytrý telefon, do kterého si stáhnete plánovanou trasu. Kdo je zvyklý chodit s trekovými holemi, určitě se hodí. Čelovka a přezůvky nebudou též k zahození. Osobní lékárnička, dostatek náplastí. :-) Hrneček na čaj či kafe, nebo zalitou hrnečkovou polévku se též může hodit. 

Organizační poplatek
Pout je organizována jako nezisková a více méně dobrovolnická aktivita, ale s její přípravou a realizací jsou spojené náklady. Poplatek je tedy dobrovolný, splatný převodem na účet organizátora. A to po skončení poutě a spokojenosti poutníka. (jako vodítko může být doporučení 50 Kč / den putování). Případně je možné předat příspěvek osobně na konci putování.

Doplňkové informace
Každý poutník odpovídá sám za sebe. Nejedná se o organizovaný zájezd. Organizátor a průvodce odpovídá za naplánování bezpečné trasy, která je v terénu obvykle značena standardně jako turistická cesta, klubu českých turistů. Někdy se jede po cyklotrasách a výjimečně, krátké, spojovací úseky, po silnicích. Součástí organizace je zajištění skromného ubytování, kdy se často spí na na zemi v halách a tělocvičnách. Proto je nezbytné sebou brát karimatku a spacák. Při putování se většinou skupina drží pohromadě, ale není to pravidlo, ani povinné. Pokud půjdete individuálně (rychleji nebo pomaleji), pouze o tom prosím informujte průvodce, aby věděl, zda na vás čekat. V průběhu dne se stravujeme individuálně, z nakoupených zásob a pokud to dovolí okolnosti na trase, stavíme se k obědu na něco teplého. (ideálně polívka) Putovat je možné hodinu, den, nebo celou trasu. Nic není nemožné. Svojí účastí též souhlasíte, že z putování může být pořizován fotografický a video materiál, určený pro budoucí propagaci poutních tras a samotného putování. V případě, že se přihlásíte a nakonec se nebudete moci zúčastnit, prosím dejte mi o tom vědět. Děkuji.
Doplňkové informace

Každý poutník odpovídá sám za sebe. Nejedná se o organizovaný zájezd. Organizátor a průvodce odpovídá za naplánování bezpečné trasy, která je v terénu obvykle značena standardně jako turistická cesta, klubu českých turistů. Někdy se jde po cyklotrasách a výjimečně, krátké, spojovací úseky, po silnicích. Součástí organizace je zajištění skromného ubytování, kdy se často spí na na zemi v halách a tělocvičnách. Proto je nezbytné sebou brát karimatku a spacák (upřesněno v přihlašovacím formuláři). Při putování se většinou skupina drží pohromadě, ale není to pravidlo, ani povinné. Pokud půjdete individuálně (rychleji nebo pomaleji), pouze o tom prosím informujte průvodce, aby věděl, zda na vás čekat. V průběhu dne se stravujeme individuálně, z nakoupených zásob a pokud to dovolí okolnosti na trase, stavíme se k obědu na něco teplého. (ideálně polívka) Putovat je možné hodinu, den, nebo celou trasu. Nezapomeňte organizátora informovat o specifikách Vašeho zdravotního stavu. (např. alergie, léky, apod. aby v případě potřeby a nenadálé situace mohl adekvátně reagovat) Nic není nemožné. Svojí účastí též souhlasíte, že z putování bude pořizován fotografický a video materiál, určený pro budoucí propagaci poutních tras a samotného putování a to různými formami (youtube video, nebo klip v televizi s plošným vysíláním - v případě, že si nepřejete být na záběrech zachyceni, dejte o tom prosím vědět) V případě, že se přihlásíte a nakonec se nebudete moci zúčastnit, prosím dejte mi o tom též vědět. Děkuji.

Něco počtení o celém projektu Cyrilometodějských cest, které směřují na Velehrad: https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/cyrilometodejska-stezka-velehrad-solun-rim-klub-ceskych-turistu.A190708_487620_zlin-zpravy_ras

Každý účastník putování je povinen dodržovat zákony ČR a další ustanovení a omezení, a tak na závěr pár paragrafů:

– Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
– Zákon 289/1995 Sb. o lesích
– Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

Těším se na setkání při společném putování...

Petr Hirsch

poutník, organizátor a průvodce

tel. 601 206 849

Letní Česko - Slovenské putování na Velehrad


Cyrilometodějská poutní trasa je nová, dynamicky se rozvíjející síť poutních tras s cílem na Velehradě, místě které utváří naší kulturní identitu. Pojďme spolu slavnostně a jak jinak než putování oslavit a otevřít nově vyznačenou trasu z Trenčína, která nás zavede do malebného pohraničí po stezkách, které naši předkové pracně prošlapali na dalekých cestách za obživou, za obchodem i za kulturou. Čeká nás bohatý program, který vyvrcholí příchodem na Velehrad, spolu s dalšími proudy z různých směrů celé republiky u příležitosti XIX. pěší poutě na Velehrad. Ve společenství dalších poutníků tak v sobotu 24. 8. oslavíme a poděkujeme za možnost být a kráčet krajinou našich předků s přáním zachování její jedinečnosti a úctě k ní pro budoucí generace.
Čeká nás necelých 90 km z nejstaršího poutního místa na Slovensku z Kláštera Veľká Skalka u Trenčína, přes magický kraj žitkovských bohyň v Bílých Karpatech a přes lázeňské městečko Luhačovice doputujeme do Uherského Hradiště a následně v sobotu do Velehradu. V sobotu se můžete těšit na již tradiční hudební festival Šroubek, jehož program naleznete později zde.
Celá trasa ke shlédnutí zde: https://mapy.cz/s/3uGOu a nyní již konkrétně k programu putování:

Úterý 20. 8.
- sraz účastníků celého putování v Trenčíně, volný program, večerní posezení u jídla, pivka
- ubytování zajištěno v internátě Sportovního gymnázia na adrese: Staničná 351/6, Trenčín v ceně 11 EUR / osoba (postel včetně povlečení)

Středa 21. 8.
- snídaně z vlastních zásob
- přesun na autobusovou zastávku Old Herold (1 km) a odjezd v 7:21 zastávka Skalka nad Váhov - poutní kostel
8:00 - 9:00 - Veľká Skalka - mše s požehnáním poutníkům
- 9:00 - 9:30 - slavnostní zahájení a otevření poutnické stezky (s malým občerstvením)
- 9:30 - 10:15 - první úsek společné poutě z Veľké Skalky na Malou Skalku po lesní naučné stezce (cca 1,5 km)
- 10:15 - 10:30 - Malá Skalka - prohlídka farního kostela a areálu
- následuje putování na trase 25,4 km do Žítkové (Starý Hrozenkov) - https://mapy.cz/s/3uGQb
- ubytování v rekreačním středisku KORD ve Starém Hrozenkově, 300 Kč / osoba, možnost objednat večeři 90 Kč / osoba, a za 60 Kč snídani, v místě ohniště, tedy možnost večerního posezení s opékáním buřtů, ubytovna vybavena kuchyňkou

Čtvrtek 22. 8.
- prohlídka chalupy / muzea poslední žitkovské bohyně - pokud bude více než 10 zájemců, muzeum zde: https://mapy.cz/s/3uV4l
- zastávka Bojkovice - program v řešení
- trasa 22,6 km do Luhačovic - https://mapy.cz/s/3uV3l
- ubytování ve vile Doubravce, k dispozici 13 lůžek v ceně 300 Kč / osoba, sleva 50 Kč ve vlastním spacáku, další možnost na zemi za 100 Kč (vlastní karimatka a spacák), k dispozici kuchyňka, vila zde: https://mapy.cz/s/3uV6P
- večerní program po domluvě (prohlídka kolonády, večeře)

Pátek 23. 8.
- požehnání poutníkům na cestu v kostele sv. Rodiny (v jednání)
- trasa 31 km do Uherského Hradiště - https://mapy.cz/s/3uV5Y
- ubytování v Orlovně na Mariánském náměstí, cena 250 Kč za lůžko (13 lůžek), zbytek za 100 Kč na zemi ve vlastním spacáku a karimatce
- večerní volný program

Sobota 24. 8.
- 8:30: požehnání poutníkům v kostele sv. Ducha ve Starém Městě (v jednání)
- putování 8 km na Velehrad - https://mapy.cz/s/3uV8h
- společný program s ostatními proudy poutníků
- 11:30  slavnostní mše svatá – slouží Petr Přádka SJ
- pro zájemce v 15:00 přednáška,
- pro zájemce ubytování ve Velehradském domě za 80 Kč ve vlastním spacáku a na karimatce, případně můžete zkusit poptat ubytování ve Stojanově gymnáziu
- v 19 hodin 13. ročník hudebního festivalu Šroubek v prostorách ambitů před bazilikou.

Cyrilometodějská stezka ze Skalky nad Váhom na webu CM stezek. A zde odkaz na rozhlasové povídání o putování po cyrilometodějských stezkách.

Přihlášky pro zájemce o nocování na postelích prosím nejpozději do 5. srpna 2019, kvůli případnému neblokování lůžek pro jiné zájemce. Přihlašovat je možné do 10. srpna 2019, 12:00, aby mohlo být zajištěno vše potřebné ...A jak může vypadat takové putování? Podívejte se, jak jsme v roce 2018 putovali z Vranova na Velehrad.


Co sebou na pouť?
Hlavně dobrou náladu a odhodlání k putování. Samozřejmostí jsou rozchozené, pohodlné boty. Stejně tak, berte osvědčený batoh. Pravidlo, méně, je více, zde platí dvojnásob. Vhodné oblečení, do různého počasí - ideálně vrstvit a odebírat či přidávat podle aktuální potřeby a stavu počasí. Pláštěnka se samozřejmě může hodit. A pak už věci co uznáte za nezbytné a potřebné - osobní hygiena, léky, stravu, deník, foťák. Dobré mít chytrý telefon, do kterého si stáhnete plánovanou trasu. Kdo je zvyklý chodit s trekovými holemi, určitě se hodí. Čelovka a přezůvky nebudou též k zahození. Osobní lékárnička, dostatek náplastí. :-) Hrneček na čaj či kafe, nebo zalitou hrnečkovou polévku se též může hodit. 

Doplňkové informace
Každý poutník odpovídá sám za sebe. Nejedná se o organizovaný zájezd. Organizátor a průvodce odpovídá za naplánování bezpečné trasy, která je v terénu obvykle značena standardně jako turistická cesta, klubu českých turistů. Někdy se jde po cyklotrasách a výjimečně, krátké, spojovací úseky, po silnicích. Součástí organizace je zajištění skromného ubytování, kdy se často spí na na zemi v halách a tělocvičnách. Proto je nezbytné sebou brát karimatku a spacák (upřesněno v přihlašovacím formuláři). Při putování se většinou skupina drží pohromadě, ale není to pravidlo, ani povinné. Pokud půjdete individuálně (rychleji nebo pomaleji), pouze o tom prosím informujte průvodce, aby věděl, zda na vás čekat. V průběhu dne se stravujeme individuálně, z nakoupených zásob a pokud to dovolí okolnosti na trase, stavíme se k obědu na něco teplého. (ideálně polívka) Putovat je možné hodinu, den, nebo celou trasu. Nezapomeňte organizátora informovat o specifikách Vašeho zdravotního stavu. (např. alergie, léky, apod. aby v případě potřeby a nenadálé situace mohl adekvátně reagovat) Nic není nemožné. Svojí účastí též souhlasíte, že z putování bude pořizován fotografický a video materiál, určený pro budoucí propagaci poutních tras a samotného putování a to různými formami (youtube video, nebo klip v televizi s plošným vysíláním - v případě, že si nepřejete být na záběrech zachyceni, dejte o tom prosím vědět) V případě, že se přihlásíte a nakonec se nebudete moci zúčastnit, prosím dejte mi o tom též vědět. Děkuji.

Něco počtení o celém projektu Cyrilometodějských cest, které směřují na Velehrad: https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/cyrilometodejska-stezka-velehrad-solun-rim-klub-ceskych-turistu.A190708_487620_zlin-zpravy_ras

Pozvánka na slavnostní zahájení putování a otevření Cyrilometodějské větve stezky ze Skalky.

Každý účastník putování je povinen dodržovat zákony ČR a další ustanovení a omezení, a tak na závěr pár paragrafů:

– Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
– Zákon 289/1995 Sb. o lesích
– Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny


Těším se na Vás.

Petr Hirsch
poutník, organizátor a průvodce
tel.: 601 206 849


              


Svatojakubská pouť Prahou - 25. července 2019

Jménem Ultreia z.s. srdečně zvu všechny minulé, současné i budoucí poutníky a příznivce poutnictví ke společné oslavě svátku sv. Jakuba. Jak lépe a důstojněji si  připomenout a oslavit svátek poutníků než společným putováním?
Svátek sv. Jakuba připadá jako každý rok na 25. červenec, letos tento den vychází na čtvrtek. Věřím, že Vás zaujme některý bod z nabízeného programu a připojíte se na celý program nebo alespoň na jeho část. Hlavním cílem je pouť z centra Prahy od baziliky sv. Jakuba Většího ke kostelíku sv. Jakuba v Petrovicích, kde se v 18 hodin bude konat mše s úmyslem za všechny poutníky na cestách blízkých i vzdálených. Celá trasa zde: https://mapy.cz/s/3uogZ. V průběhu putování se zastavíme ve třech parcích a zatančíme mírové kruhové tance, které jsou tak jednoduché, že je během pár okamžiků zvládne opravdu každý. Ukázka zde. Tance povede paní Milada Chalupová,
Též mineme tři původně románské kostelíky u Botiče (Vršovice, Záběhlice, Hostivař), a tak nám Tomáš Jindřich jako historik poví pár vět k románské Praze. A jako poslední zajímavost, půjdeme podél školy známé z filmu Obecná škola a přes osadu Na Slatinách, což je unikátní místo nejspíš poslední nouzové kolonie v Praze. A tak věříme, že je na co se těšit.

Účast není podmíněna přihláškou, ale pokud můžete, prosím o vyplnění níže přiloženého formuláře. První bod programu v 11 hodin - návštěva Týnského chrámu s překvapením je omezen kapacitou 15 poutníků, prosím tedy zájemce o prohlídku, aby se přihlásili co nejdříve. Děkuji.

A nyní již k programu:

11:00 - prohlídka Týnského chrámu (s překvapením) - sraz u vchodu do kostela Matky Boží před Týnem - https://mapy.cz/s/3uo9z

12:30 - požehnání poutníkům v bazilice sv. Jakuba Většího (Staré Město) - https://mapy.cz/s/3u19O

12:45 - 17:30 - putování Prahou se zastávkami a kruhovými tanci (povede Milada Chalupová) a historickým výkladem (Tomáš Jindřich) - trasa https://mapy.cz/s/3uo7Q

17:45 - krátké vystoupení Lucie Bildové - Ave Maria (ukázka jejího operního zpěvu https://www.youtube.com/watch?v=bkJ2Yx3mRy4

18:00 - poutní mše v kostele sv. Jakuba v Petrovicích - https://mapy.cz/s/3uo7Z

18:45 - agapé v komunitním centru Camino, přátelské poutnické posezení (vedle kostela)

20:00 - promítání filmu Camino na kolečkách (centrum Camino)

Dobrovolný příspěvek na konci putování poslouží na úhradu pronájmu sálu Camino v Petrovicích, na zajištění občerstvení a na vedení kruhových tanců.

Celý tým Ultreia z.s. se na Vás těší.

Poděkování všem, kteří se podíleli na přípravě a zajištění programu a také Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba Staršího v Petrovicích za poskytnutí komunitního centra Camino.

Organizačně zajišťuje: Petr Hirsch
tel.: 601 206 849Kdo je Ultreia z.s.? Více než 10 let sloužíme poutníkům a rozvíjíme poutní trasy na území České republiky. A proč to děláme? Protože nás to baví. :-)


A jak se putuje poČesku?

Za obě videa patří dík Tomáši Lénárdovi z www.2dstudio.cz.

Oblíbené příspěvky