Benefiční putování Jižní Moravou po svatojakubské cestě

V červnu se Jižní Moravou prohnalo ničivé tornádo. Srdečně zvu na tradiční putování Moravou, které bude mít benefiční charakter a výtěžek z putování bude věnován na obnovu poničeného kostela sv. Jakuba v Moravské Nové Vsi.
Čeká nás krásné putování ze Křtin přes Brno a dále krajem vína přes Pálavu až do Mikulova. Putování je ideální pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet, jaké to je jít více dnů po sobě se zátěží. Ovšem zvaní jste všichni, těším se na setkání se zkušenými "poutnickými pardály" i s nováčky na cestě.
Termín přihlášek do 15. října 2021, 12:00. Pokud se připojíte pouze přes den, není nezbytné formulář vyplňovat, ale budu rád, pokud mi dáte vědět, že se připojíte. Celá trasa, v délce 95 km, po jednotlivých etapách ke shlédnutí zde: https://mapy.cz/s/kafasapejo.

Mapa trasy


Program putování

čtvrtek 21. 10. - Křtiny - Brno - 19 km - https://mapy.cz/s/mecafakuze
pátek 22. 10. - Brno - Uherčice - 33 km - https://mapy.cz/s/jukegedora
  • Zastávka v benediktýnském klášteře Rajhrad,
  • návštěva klášterních sklepů v Rajhradě s možností malého koštu (příspěvek cca 100 Kč),
  • sklípek U Pardála - Uherčice, vinař Jan Šátek, degustace, večeře, společné posezení - 350 Kč / osoba,
  • nocování 10 lůžek - 300 Kč / osoba, zbytek karimatka a spacák.

sobota 23. 10. - Uherčice - Mikulov - 25 km - https://mapy.cz/s/buvogajape
  • Nocování v centru Mikulova, pár lůžek, zbytek karimatka a spacák (všichni dobrovolný příspěvek),
  • společné posezení (podle domluvy, restaurace, sklípek).

neděle 24. 10. 

Připojte se, jak vám to vyhovuje a jak to dovolují vaše časové možnosti. Pro zajištění ubytování vyplňte prosím formulář níže, ať vím, kdo půjde a kde s kým mám počítat na přenocování. Nenechávejte přihlašování na poslední chvíli. Hlaste se do 15. října 2021, do 12 hodin. Děkuji.

  >

Co s sebou na pouť?
Hlavně dobrou náladu a odhodlání k putování. Samozřejmostí jsou rozchozené, pohodlné boty. Stejně tak, batoh. Pravidlo, méně, je více, zde platí dvojnásob. Vhodné oblečení, do různých počasí - ideálně vrstvit a odebírat či přidávat podle aktuální potřeby a stavu počasí. Pláštěnka se samozřejmě může hodit, stejně tak návleky, ale nejsou nezbytné. A pak už věci co uznáte za nezbytné a potřebné - osobní hygiena, léky, stravu, deník, foťák. Dobré mít chytrý telefon, do kterého si stáhnete plánovanou trasu. Kdo je zvyklý chodit s trekovými holemi, určitě se hodí. Čelovka a přezůvky nebudou též k zahození. Osobní lékárnička, dostatek náplastí. :-) I špunty do uší se mohou v noci velmi hodit.

Organizační poplatek?
Jedná se o benefiční pouť, tedy veškerý výtěžek z putování bude věnován na obnovu kostela sv. Jakuba v Moravské Nové Vsi. Podrobnosti uvedeme později.

Doplňkové informace.
Každý poutník odpovídá sám za sebe. Nejedná se o organizovaný zájezd. Organizátor a průvodce odpovídá za naplánování bezpečné trasy, která je v terénu obvykle značena standardně jako turistická cesta, klubu českých turistů. Někdy se jede po cyklotrasách a výjimečně, krátké, spojovací úseky, po silnicích. Součástí organizace je zajištění skromného ubytování, kdy se často spí na na zemi v halách a tělocvičnách. Proto je nezbytné sebou brát karimatku a spacák. Při putování se většinou se skupina drží pohromadě, ale není to pravidlo, ani povinné. Pokud půjdete individuálně (rychleji nebo pomaleji), pouze o tom prosím informujte průvodce, aby věděl, zda na vás čekat. V průběhu dne se stravujeme individuálně, z nakoupených zásob a pokud to dovolí okolnosti na trase, stavíme se k obědu na něco teplého. (ideálně polívka) Putovat je možné hodinu, den, nebo celou trasu. Nic není nemožné. Svojí účastí též souhlasíte, že z putování může být pořizován fotografický a video materiál, určený pro budoucí propagaci poutních tras a samotného putování. V případě, že se přihlásíte a nakonec se nebudete moci zúčastnit, prosím dejte mi o tom vědět. Děkuji.Těším se na setkání při společném putování.

Petr Hirsch

organizátor a průvodce
tel. 601 206 849


Partneři putování

Třetí etapa putování ke cti sv. Ludmily 12. - 18. září 2021 - Sázava - Stará Boleslav - Levý Hradec - Hradčany - Tetín


V rámci svatoludmilského roku vás srdečně zveme ke třetí etapě putování po cyrilometodějské stezce na trase ze Sázavy do Tetína. Putování se koná u příležitosti 
 1100. výročí úmrtí sv. Ludmily. Pojďme společně s patrony Evropy, sv. Cyrilem a Metodějem, za patronkou Čech, kdy ve třech etapách projdeme trasu přes 400 km s ukončením na Národní svatoludmilské pouti na Tetíně 18. září 2021

Třetí etapa se uskuteční od 12. do 18. září 2021 a čeká nás přibližně 160 km putování a bohatý doprovodný program. Pro zájemce sraz v Sázavě již v neděli 12. září 2021.

Přihlášku prosím nenechávejte na poslední chvíli. Hlaste se nejpozději do neděle 5. září 2021, 12:00, vyplněním přiloženého formuláře níže. Pro "pohodlnější" putování se pro vás budeme snažit zajistit možnost převozu batohů mezi jednotlivými etapami putování.

Rozpis celého putování.


Neděle 12. 9.
Sázava - do 16 hod. možnost individuálního programu (prohlídka budovy kláštera nebo interiéru nově zrekonstruovaného kostela),
16 - 18 hodin uvítání poutníků, malé putování po stopách sv. Prokopa v okolí Sázavy, doporučený příspěvek 100 Kč
20:00 - mše svatá,
Nocleh - poblíž kláštera (vlastní karimatky a spacáky nutné, dobrovolný příspěvek).

Pondělí 13. 9.
Sázava - Škvorec (29,6 km) - https://mapy.cz/s/nupagoporu.
7:45 požehnání poutníkům, V 8:00 start putování.
Nocleh - sokolovna (karimatka a spacák, dobrovolný příspěvek).

Úterý 14. 9.
Škvorec - Stará Boleslav (23,8km) - https://mapy.cz/s/datulupelu.
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie - prohlídka včetně Palladia země české a Klenotnice.
Nocleh - farní centrum (karimatka a spacák, 120 Kč).

Středa 15. 9.
7:30 požehnání poutníkům, následně pokračování v putování,
Stará Boleslav - Klecany (28,7 km) - https://mapy.cz/s/jacezogamu.
Část putování proběhne po Via Sancta Mariana, po níž nás provede Karolína Stráníková,
19:00 přednáška Jakuba Izdného o životě sv. Ludmily (fara Klecany - bude potvrzeno),
Nocleh - tělocvična Klecany (karimatka a spacák, dobrovolný příspěvek).

Čtvrtek 16. 9.
Klecany - Hradčany (24 km) - https://mapy.cz/s/galulurudo,
v 11 hodin prohlídka kostela sv. Klimenta na Levém Hradci
v 17 hodin slavnostní mše v bazilice sv. Jiří v areálu pražského hradu (uložené ostatky sv. Ludmily),
společná večeře, doplňkový večerní program (v řešení)
Nocleh - část poutníků u kapucínů (lůžka - 350 Kč) a zbylá část poutníků na Fortně ve společné místnosti (100 Kč). Pro všechny poutníky bude společná večeře a snídaně (200 Kč).

Pátek 17. 9.
Praha - Hradčany - Svatý Jan pod Skalou (27,8 km) - https://mapy.cz/s/gogehobuva
7:00 možnost účasti na ranní mši v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha,
přesun na zastávku Praha - Dejvice - https://mapy.cz/s/nofanejefu (1,5 km),
8:44 vlak do stanice Hostivice, následné putování po trase do Svatého Jana pod Skalou,
zastávka u Loretánské kaple v Hájku,
Nocleh - Svatojánská kolej (karimatka a spacák, 125 Kč).

Sobota 18. 9.
Svatý Jan pod Skalou - Tetín (7,8 km) - https://mapy.cz/s/narumamane
Kolem 9. hodiny příchod do Tetína, přivítání poutníků starostou nebo pověřeným zástupcem, spojení vod z velehradských studánek s vodami v Tetíně. Předání certifikátů k ukončení poutě.
Účast na slavnostech - program zde. V 11 hodin národní pouť - mše svatá.
Pro zájemce je v jednání možnost přenocování v Berouně na faře.

K dispozici po celou pouť bude doprovodné auto. Stejně jako u první etapy nám odlehčí od batohů Honza Pijáček.

Hlaste se prosím do neděle 5. září 2021. Ale pokud můžete, nenechávejte přihlášku na poslední chvíli. Děkujeme.Pár zajímavých míst, které nás při putování čekají:
  • Stará Boleslav - Palladium země české a Klenotnice,
  • Levý Hradec,
  • Praha, Hradčany, bazilika sv. Jiří - hrob sv. Ludmily,
  • Tetín.
Malé ohlédnutí za první etapouCo s sebou na pouť?
Hlavně dobrou náladu a odhodlání k putování. Samozřejmostí jsou rozchozené, pohodlné boty. Stejně tak pohodlný a vyzkoušený batoh. Pravidlo méně je více zde platí dvojnásob. Vhodné oblečení do různých počasí - ideálně vrstvit a odebírat či přidávat podle aktuální potřeby a stavu počasí. Pláštěnka se bude také možná hodit. A pak už věci, které uznáte za nezbytné a potřebné - osobní hygiena, léky, stravu, deník, foťák. Dobré mít chytrý telefon, do kterého si stáhnete plánovanou trasu. Kdo je zvyklý chodit s trekovými holemi, určitě se hodí. Čelovku určitě nenechávejte doma. Přezůvky využijete při ubytování. Dále sebou berte osobní lékárničku, dostatek náplastí. :-) I špunty do uší se mohou v noci velmi hodit. Hrneček na kafe či čaj nebo rychlou polévku v batohu také unesete. 

Organizační poplatek?
Účastnický poplatek je stanovený na 150 Kč / den účasti na pouti. tedy při účasti na celé pouti je to 900 Kč (6 x 150 Kč). Poplatek ovšem nesmí být překážkou účasti. Pokud se jedná o příliš vysokou částku, kontaktujte organizátor, určitě je možná domluva. Platba převodem na účet organizátora po skončení poutě nebo v hotovosti v průběhu putování. Pro členy spolku Ultreia, pro seniory a pro studenty je cena 120 Kč / den. 

Doplňkové informace.
Každý poutník odpovídá sám za sebe. Nejedná se o organizovaný zájezd. Organizátor a průvodce odpovídá za naplánování bezpečné trasy, která je v terénu obvykle značena standardně jako turistická cesta klubu českých turistů. Někdy se jede po cyklotrasách a výjimečně, krátké, spojovací úseky, po silnicích nebo jiných neznačených ale zpevněných cestách. Součástí organizace je zajištění ubytování, kdy se někdy spí na zemi v halách, tělocvičnách či farách. Proto je nezbytné s sebou brát karimatku a spacák. Při putování se skupina většinou drží pohromadě, ale není to pravidlo, ani povinné. Pokud půjdete individuálně (rychleji nebo pomaleji), pouze o tom prosím informujte průvodce, aby věděl, zda na vás čekat. V průběhu dne se stravujeme individuálně, z nakoupených zásob a pokud to dovolí okolnosti na trase, stavíme se k obědu na něco teplého (ideálně polévka). Putovat je možné hodinu, den, nebo celou trasu. Nic není nemožné. Svojí účastí též souhlasíte, že z putování může být pořizován fotografický a video materiál určený pro budoucí propagaci poutních tras a samotného putování. V případě, že se přihlásíte a nakonec se nebudete moci zúčastnit, prosím dejte mi o tom vědět. Děkuji.

Putování se uskuteční v souladu se všemi platnými vládními nařízeními a omezeními. 
Každý účastník putování je povinen dodržovat zákony ČR a další ustanovení a omezení, a tak na závěr pár nudných, ale nezbytných paragrafů:

– Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
– Zákon 289/1995 Sb. o lesích
– Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

Těším se na setkání při společném putování...

Petr Hirsch
za organizátory a průvodce putováním

              
 

 Trasa celého putování
Pouť po zaniklých poutních místech Jesenicka 8. - 15. srpna 2021


Letní putování po zapomenutých poutních místech Jesenicka se blíží. Tento poutní projekt a myšlenka vznikla jako pokračování aktivit po vydání knihy o zmizelých osadách tohoto kraje.
Trasu navrhla Michaela Neubauerová, která už poutní místa tohoto regionu zpracovala v minulosti jako historička. Zároveň vzniká o zaniklých poutních místech kniha a to v autorském tandemu s Pavlem Macháčkem. Celkem nás trasa povede přes 14 významných poutních míst, podobně, jako má křížová cesta zastavení. Iniciátorem celého projektu poutní cesty po ztracených místech Jesenicka je předseda Hnutí Brontosaurus Jeseník, Tomáš Hradil.

Putování se uskuteční od neděle 8. do 15. srpna 2021 a čeká nás cca 160 km. Celá akce se uskuteční v souladu se všemi platnými vládními nařízeními a případnými omezeními.
Přihlášku prosím nenechávejte na poslední chvíli. Hlaste se nejpozději do neděle 1. srpna 2021, 12:00, vyplněním přiloženého formuláře níže.

Mapa putováníRozpis celého putování (v závorce je číslo poutního zastavení - celkem 14):

Sobota 7. 8.
- pro poutníky ze vzdálených míst a koutů možnost srazu v Poutní kostel P. Marie Pomocné (Maria Hilf), kde je omezená možnost nocování (část venku v ambitech)

Neděle 8. 8.
Maria Hilf (1) - Muna - Mikulovice (22 km) - https://mapy.cz/s/fucupococo
8:30 zahájení poutní mší Poutní kostel P. Marie Pomocné (Maria Hilf)

Dalšími zastaveními na cestě: sv. Anna a Marta v Horním údolí (2), kaple sv. Anny u Edelštejnu (3), sv. Rochus (4) u Zlatých Hor, zaniklá kaplička sv. Antonína Paduánského v Rožmitále (5) u Zlatých Hor. V 18:00 bohoslužba slova u Smírčího kříže za Sudety (je věnován utrpení válečných zajatců II. světové války a odsunu Němců).
Nocleh - Skautská klubovna Muna u Mikulovic (lůžka bez lůžkovin, společné sociálky, zvýhodněná cena 110,- Kč včetně společné večeře). Večer, v případě zájmu povídání o Jesenicku.

Pondělí 9. 8.
Muna - Mikulovice - Vidnava (27 km) - https://mapy.cz/s/fesofujemu

Na trase Zaniklá kaple na Nízké hoře (6) u Supíkovic, Kaple ve Staré Červené Vodě (7), Latzelova kaple „nad studánkou“ (8). (Mše ve 12 hodin na některém z těchto míst)
Nocleh v městské ubytovně Vidnava. Lůžka, společné sociálky. Celou nám ji pronajímají, cena ubytování nám vychází na 200 až 300 Kč, podle počtu poutníků.

Úterý 10. 8.
Vidnava – kaple Sv. Antonína v Račím údolí (9) (22 km) - https://mapy.cz/s/fohosapesa

Bohoslužbu předpokládáme u sv. Antonína
Nocleh tábořišti Račí údolí. Polotrampské prostředí. Sociálky zajištěny v hlavní chatě areálu. Občerstvení / večeři lze zakoupit individuálně v chatě. Toto ubytování je díky daru majitelky pro poutníky zdarma.

Středa 11. 8.
Račí údolí – Travná (29 km) - https://mapy.cz/s/hucuzoreve

Na trase klášter Bílá Voda (10),  zaniklá osada Růženec, La Salete Travná (11)
Nocování v Travné na faře a v chatkách u fary, vlastní stany. Cena zatím nestanovena.

Čtvrtek 12. 8.
Travná - Žulová (23 km) - https://mapy.cz/s/babedofana

Na trase zaniklá osada Hraničky, Boží Hora u Žulové (12).
Nocleh penzionu v Žulové, garantováno 40 míst lůžkových, cena do 350 Kč.Pátek 13. 8.
Žulová – Bělá pod Pradědem Mariin pramen (14) (30 km) - https://mapy.cz/s/lesoromama

Na trase Studniční vrch, kaple na Křížovém vrchu (13)Bohoslužba na Křížovém vrchu.

Nocování na místní faře a v tělocvičně. Předpokládáme příspěvek na náklady ubytování 50 – 100 Kč.

Sobota 14. 8.
Bělá p. Pradědem – Vřesová studánka (9,5 km) - https://mapy.cz/s/folosojata

Jedná se o celkem drametické stoupání po trase někdejší nejtvrdší křížové cesty na vrchol centrálního hřebene Jeseníků, který je současně Slezsko – Moravskou hranicí, a zde nás ve 12 hodin čeká (bohoslužba na zakončení společného putování po zaniklých poutních místech Jesenicka.
Po skončení bohoslužby možnost dojít do Červenohorského sedla na bus (4 km) - https://mapy.cz/s/dosuvobeva.
Nebo se vrátit zpět do Bělé pod Pradědem a přenocovat opět na faře.

Neděle 15. 8.
Po společné snídani odjezd domů.

Hlaste se prosím do neděle 1. srpna 2021. Ale pokud můžete, nenechávejte přihlášku na poslední chvíli. Děkujeme.

Co s sebou na pouť?

Hlavně dobrou náladu a odhodlání k putování. Samozřejmostí jsou rozchozené, pohodlné boty. Stejně tak pohodlný a vyzkoušený batoh. Pravidlo méně je více zde platí dvojnásob. Vhodné oblečení do různých počasí - ideálně vrstvit a odebírat či přidávat podle aktuální potřeby a stavu počasí. Pláštěnka se bude také možná hodit. A pak už věci co uznáte za nezbytné a potřebné - osobní hygiena, léky, stravu, deník, foťák. Dobré mít chytrý telefon, do kterého si stáhnete plánovanou trasu. Kdo je zvyklý chodit s trekovými holemi, určitě se hodí. Čelovku určitě nenechávejte doma. Přezůvky využijete při ubytování. Dále sebou berte osobní lékárničku, dostatek náplastí. :-) I špunty do uší se mohou v noci velmi hodit. Hrneček na kafe či čaj, nebo rychlou polévku v batohu také unesete. 

Náklady na putování?
Náklady na ubytování (bez nultého noclehu ve Zlatých Horách a případného noclehu po zakončení putování v Koutech nad Desnou) zatím 5 nocí  celkem za 1 160 Kč.
Příspěvek na organizační náklady této poutě 1 200 Kč. Celkově tedy příspěvek na putování 2 360 Kč. (splatné na místě v hotovosti nebo převodem na účet) Účastnit se můžete i části putování, v tom případě bude poplatek úměrně krácen.

Doplňkové informace.
Každý poutník odpovídá sám za sebe. Nejedná se o organizovaný zájezd. Organizátor a průvodce odpovídá za naplánování bezpečné trasy, která je v terénu obvykle značena standardně jako turistická cesta klubu českých turistů. Někdy se jede po cyklotrasách a výjimečně, krátké, spojovací úseky, po silnicích nebo jiných neznačených ale zpevněných cestách. Součástí organizace je zajištění ubytování, kdy se někdy spí na zemi v halách, tělocvičnách či farách. Proto je nezbytné sebou brát karimatku a spacák. Při putování se skupina většinou drží pohromadě, ale není to pravidlo, ani povinné. Pokud půjdete individuálně (rychleji nebo pomaleji), pouze o tom prosím informujte průvodce, aby věděl, zda na vás čekat. V průběhu dne se stravujeme individuálně, z nakoupených zásob a pokud to dovolí okolnosti na trase, stavíme se k obědu na něco teplého (ideálně polévka). Putovat je možné hodinu, den, nebo celou trasu. Nic není nemožné. Svojí účastí též souhlasíte, že z putování může být pořizován fotografický a video materiál určený pro budoucí propagaci poutních tras a samotného putování. V případě, že se přihlásíte a nakonec se nebudete moci zúčastnit, prosím dejte mi o tom vědět. Děkuji.

Každý účastník putování je povinen dodržovat zákony ČR a další ustanovení a omezení, a tak na závěr pár nudných, ale nezbytných paragrafů:

– Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
– Zákon 289/1995 Sb. o lesích
– Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

Těšíme se na setkání při společném putování...

Petr Hirsch
průvodce, spoluorganizátor

Tomáš Hradil
organizátor (Hnutí Brontosaurus Jeseník)
              

Oblíbené příspěvky