Panenko Skákavá - pozvánka na společné putování do Skoků u Žlutic - sobota 21.6.2014

Při svém putování Českou republikou jsem se rozhodl podpořit i Mariánské poutní místo Skoky. V sobotu 21. června vyrazíme po 14 hodině ze Žlutic ke kostelu Navštívení Panny Marie. Všichni jste srdečně zváni. Sraz je ve Žluticích na Velkém náměstí u kašny. Zajímají vás mé pohnutky, proč jsem se na podobnou cestu vydal. Jak řeším různé praktické aspekty putování. Co jsem našel nebo ztratil při své první pouti do Santiaga, Říma a Jeruzaléma. O tom a o mnohém dalším bude mé povídání, které je na místě pro vás připraveno s otevřenou závěrečnou besedou a společným zasazením Stromu Míru, který má být hmatatelným symbolem a připomínkou mého pěšího putování kolem světa pro mír. Poté bude možnost opékání, co si kdo přinese a případně i na místě přespat a ráno se vrátit nebo se mnou pokračovat dál v cestě.

Ještě než dojdu do Skoků, uskuteční se setkání na cestě Kralovicích (u Berouna) a to ve středu 18.6. od 19 hodin v evangelickém kostele na adrese Žatecká 480.

Těším se na setkání s vámi ...

Oblíbené příspěvky