První etapa putování ke cti sv. Ludmily 9. - 13. června 2021 - Velehrad - Tišnov

V rámci svatoludmilského roku vás srdečně zveme k první etapě putování po cyrilometodějské stezce na trase z Velehradu do Tišnova. Putování se koná u příležitosti  1100. výročí úmrtí sv. Ludmily. Pojďme společně s patrony Evropy, sv. Cyrilem a Metodějem, za patronkou Čech, kdy ve třech etapách projdeme trasu přes 400 km s ukončením na Národní svatoludmilské pouti na Tetíně 18. září 2021. 

První etapa se uskuteční od 9. do 13. června 2021 a čeká nás 130 km. Pro zájemce, sraz na  Velehradě již v úterý 8. června s možností účastnit se promítání dokumentu Pěšky bez hranic.  Podrobnosti o trase Vranov - Velehrad naleznete zde.
Putování uskuteční v souladu se všemi platnými vládními nařízeními a omezeními.
Přihlášku prosím nenechávejte na poslední chvíli. Hlaste se nejpozději do pondělí 31. května 2021, 12:00, vyplněním přiloženého formuláře níže. Pro "pohodlnější" putování se pro vás budeme snažit zajistit možnost převozu batohů mezi jednotlivými etapami putování.

Rozpis celého putování.

úterý 8. 6. 
  • Pro zájemce sraz na Velehradě,
  • možnost účasti na bohoslužbě od 18 hodin,
  • promítání dokumentu Pěšky bez hranic (pro veřejnost, čas a místo bude určeno),
  • nocování na Velehradě (120 Kč vlastní karimatka a spacák), případně lůžko 400 Kč (nutno nahlásit v přihlášce).
středa 9. 6.
  • 6:30 možnost účasti na "běžné" ranní bohoslužbě, snídaně z vlastních zdrojů
  • 8:30 - 10:00 oficiální "slavnostní" zahájení putování, prohlídka areálu, předání symbolů pro celé putování do Tetína, požehnání poutníkům na cestu,
  • trasa Velehrad - Koryčany -  22 km - https://mapy.cz/s/jopefakaru,
  • možnost mše od 18 hodin Koryčany,
  • nocování na faře Koryčany (karimatka a spacák, dobrovolný příspěvek).
čtvrtek 10. 6.
pátek 11. 6.
sobota 12. 6. 
neděle 13. 6.

Hlaste se prosím do pondělí 31. května 2021. Ale pokud můžete, nenechávejte přihlášku na poslední chvíli. Děkuji.


Pár zajímavých míst, které nás při putování čekají:

Co s sebou na pouť?
Hlavně dobrou náladu a odhodlání k putování. Samozřejmostí jsou rozchozené, pohodlné boty. Stejně tak pohodlný a vyzkoušený batoh. Pravidlo méně je více zde platí dvojnásob. Vhodné oblečení do různých počasí - ideálně vrstvit a odebírat či přidávat podle aktuální potřeby a stavu počasí. Pláštěnka bude zřejmě v prosinci nezbytností. Návleky se mohou hodit, ale pro putování nejsou nezbytné. A pak už věci co uznáte za nezbytné a potřebné - osobní hygiena, léky, stravu, deník, foťák. Dobré mít chytrý telefon, do kterého si stáhnete plánovanou trasu. Kdo je zvyklý chodit s trekovými holemi, určitě se hodí. Čelovku určitě nenechávejte doma. Přezůvky využijete při ubytování. Dále sebou berte osobní lékárničku, dostatek náplastí. :-) I špunty do uší se mohou v noci velmi hodit.

Organizační poplatek?
Účastnický poplatek je stanovený na 150 Kč / den účasti na pouti. tedy při účasti na celé pouti je to 750 Kč (5 x 150 Kč). Poplatek ovšem nesmí být překážkou účasti. Pokud se jedná o příliš vysokou částku, kontaktujte organizátor, určitě je možná domluva. Platba převodem na účet organizátora po skončení poutě nebo v hotovosti v průběhu putování. Pro členy spolku Ultreia je cena 120 Kč / den. 

Doplňkové informace.
Každý poutník odpovídá sám za sebe. Nejedná se o organizovaný zájezd. Organizátor a průvodce odpovídá za naplánování bezpečné trasy, která je v terénu obvykle značena standardně jako turistická cesta klubu českých turistů. Někdy se jede po cyklotrasách a výjimečně, krátké, spojovací úseky, po silnicích nebo jiných neznačených ale zpevněných cestách. Součástí organizace je zajištění ubytování, kdy se někdy spí na zemi v halách, tělocvičnách či farách. Proto je nezbytné sebou brát karimatku a spacák. Při putování se skupina většinou drží pohromadě, ale není to pravidlo, ani povinné. Pokud půjdete individuálně (rychleji nebo pomaleji), pouze o tom prosím informujte průvodce, aby věděl, zda na vás čekat. V průběhu dne se stravujeme individuálně, z nakoupených zásob a pokud to dovolí okolnosti na trase, stavíme se k obědu na něco teplého (ideálně polévka). Putovat je možné hodinu, den, nebo celou trasu. Nic není nemožné. Svojí účastí též souhlasíte, že z putování může být pořizován fotografický a video materiál určený pro budoucí propagaci poutních tras a samotného putování. V případě, že se přihlásíte a nakonec se nebudete moci zúčastnit, prosím dejte mi o tom vědět. Děkuji.

Každý účastník putování je povinen dodržovat zákony ČR a další ustanovení a omezení, a tak na závěr pár nudných, ale nezbytných paragrafů:

– Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
– Zákon 289/1995 Sb. o lesích
– Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

Těším se na setkání při společném putování...

Petr Hirsch
poutník, organizátor a průvodce

              

Oblíbené příspěvky