Jerusalem Way výstava v Evropském parlamentu

The Jerusalem Way mírový tým
fotografie Manuel Preuss, Evropský parlament
Vernisáž výstavy Jerusalem Way, která se konala 1.dubna 2014 v budově Evropského parlamentu v Bruselu zaznamenala obrovský úspěch .

Součástí výstavy jsou fotografie a filmy od sedmi poutníků, kteří absolvovali pěší pouť z různých míst Evropy do Jeruzaléma a nyní společně pod hlavičkou projektu Jerusalem Way podporují vznik sítě poutních cest k tomu významnému místu. Dva policisté z Horního Rakouska Johannes Aschauer und Otto Klär a mistr světa ve sjezdovém lyžování David Zwilling šli do Jeruzaléma a nyní ve svých četných prezentací představují poselství míru právě skrze projekt The Jerusalem Way. Je to právě Jeruzalém, který spojuje různé národy, kultury a náboženství a členové tohoto mezinárodního sdružení věří, že vznik poutní cesty může být dalším krůčkem na cestě k mírové společnosti, pro kterou bude hlavním posláním důstojný život každého jednotlivce celého lidského společenství.
Díky iniciativě rakouského evroposlance Josefa Weidenholzer se tato zpráva také dostala na půdu Evropského parlamentu.
Ve fotografiích poutníci představují střípky krás, zachycených jejich fotoaparáty, rozdílnosti kultur, architektur, krajin, kterými cesta vede. Ale přes všechny tyto odlišnosti je ve snímcích k nalezení pojítko a tím je pokora a úcta poutníka ke každému člověku, kterého potkává, místu, kterým prochází a srdečnost s kterou oslovuje lidé podél cesty s prosbou o pomoc.
Jerusalem Way představuje nejdelší mírovou cestu, která spojuje více než 15 zemí, dva kontinenty na vzdálenost přes 7500 km. Tým má  v plánu organizovat další výstavy ve státech, kterými tato poutní cesta prochází i mimo ně a tak představovat tento mezinárodní mírový projekt širší veřejnosti.
Petr Hirsch, jako jeden z Jeruzalémských poutníků a člen týmu připravuje realizaci této výstavy i v České republice. Předpokládaný termín je stanoven na začátek roku 2015.

Text částečně převzatý z www.weidenholzer.eu

Účast Petra Hirsche na vernisáži v Bruselu podpořila společnost T-MC66, s.r.o.

Pár fotografií


Oblíbené příspěvky