Velikonoční putování po jihomoravské svatojakubské cestě

Přátelé, příznivci putování,

Svatojakubská cesta, fenomén, jehož historie sahá daleko do počátku devátého století. Jaké to je být poutníkem? Jaké to je, putovat po svatojakubské cestě? Věřte a nebo také ne, ale pro tento zážitek nebo alespoň jeho ochutnávku nemusíte létat do Španělska, ale můžete se projít spolu s námi po jihomoravské svatojakubské cestě v rámci Velikonočního putování.
Významné křesťanské svátky jsou jako dělané pro vydání se na cestu. Nepůjdeme sice stovky kilometrů ani několik týdnů, ale věřím, že 3 společně strávené dny, nás vzájemně obohatí a v bezpečí a bez újmy zdoláme nástrahy trasy ze Křtin do Mikulova.

Přijměte prosím pozvání na ... 


Pouť je určena komukoliv, kdo má chuť jít. Nezáleží na barvě pleti, národnosti či vyznání. Putovat je možné třeba jen jeden z vybraných dnů, nebo část cesty. Každý podle svých možností a schopností. Bohužel díky omezeným možnostem k přenocování na některých místech, nás čekají náročnější 30 km etapy. Ovšem nezoufejte, v případě nutnosti bude možné brněnský městský úsek přeskočit hromadnou dopravou.

Popis celé trasy, kterou budeme zdolávat naleznete zde: http://www.jakubskacesta.cz/cesty/jih a http://www.jakubskacesta.cz/cesty/sever (Křtiny - Brno)

Etapy jsou rozděleny následovně:

pátek 3.4.2015
Křtiny - kostel sv. Jakuba v Brně - 19 km
kostel sv. Jakuba v Brně - klášter Rajhrad - 14 km

sobota 4.4.2015
klášter Rajhrad - Dolní Věstonice - 29,9 km

neděle 5.4.2015
Dolní Věstonice - Mikulov - 12km

Druhá etapa byla zamýšlena jako kratší, do Popic nebo Strachotína, ale bohužel se mi nepodařilo v těchto místech zajistit cenově dostupné přenocování.

Díky pochopení a vřelosti Mons. Jana Peňáze jsme na faře ve Křtinách vítáni již ve čtvrtek 2.4.2015. Nahlaste prosím, kdo s námi společně povečeříte a přespíte. Nocovat se bude pravděpodobně v prostorách fary. Na faře je též zprovozněný poutnický útulek sv. Dominika, ale tyto prostory budou dost chladné, a proto je tentokrát zřejmě nevyužijeme. Mons. Jan Peňáz nám ráno, před zahájením putování udělí požehnání a vydá se s námi do cca 10 hodin na cestu. Za večerní, ranní pohoštění a přespání se bude vybírat dobrovolný příspěvek.

Páteční putování bude nejdelší a tak se bude vyrážet nejpozději v 8 hodin ze Křtin. Kostel sv. Jakuba v Brně prochází rekonstrukcí a tak jeho návštěva není možná. Ovšem jsme pozváni panem farářem Václavem Sloukem k zastávce na faře, kde obdržíme poutnické razítko a něco na zahřátí. V případě přílišné náročnosti této etapy je možné využít městskou hromadnou dopravu v Brně pro přesun z předměstí do centra ke kostelu a nebo dále při pokračování na Rajhrad.

Páteční putování zakončíme v Benediktinském opatství Rajhrad, kde nás čeká přenocování v místní hostinské místnosti. Velký pátek je postní den, nebude tedy organizováno žádné společné jídlo. V případě zájmu bude možné navštívit některou z restaurací ve městě Rajhrad. Přesná adresa: Klášter 1, 664 61 Rajhrad. Za nocování bude též vybírán dobrovolný příspěvek. Pro zájemce, je možné v sobotu účast na ranní bohoslužbě, která začíná v 7:00 v Kostel Božského Srdce Ježíšova. Po jednoduché snídani se opět vydáme na cestu.

Sobotní putování zahájíme opět v 8 hodin. A čeká nás dlouhých 30 km přes krásná místa až do Dolních Věstonic, kde je zajišťtěný nocleh v místní základní škole. Cena za noc je 180 Kč. Čeká nás teplá sprcha, netopené prostory a postele v místnostech pro 11 nocležníků (spaní ve vlastním spacáku). Snídani a nedělní dopolední svačinu si budeme muset přinést předchozí den na cestě mezi Rajhradem a Věstonicemi.

V neděli se v ranních hodinách v Dolních ani Horních Věstonicích nekoná bohoslužba. Tento sváteční den  tedy bude ve znamení krátkého, ovšem o to krásnějšího putování krajinou Pálavska a po 12 km dojdeme do Mikulova, kde společné putování po jihomoravské svatojakubské cestě důstojně zakončíme a rozjedeme se do našich domovů, abychom mohli oslavit Velikonoční pondělí s našimi blízkými.

Kartografické detailní mapy celé trasy jsou vloženy do tohoto textového souboru: http://1drv.ms/1L8yvyb a nebo ke stažení po jednotlivých grafických souborech zde v této složce:

Z výše uvedeného vyplývá, že nás čekají jednoduchá místa na přespání, a proto je nezbytné po celou pouť mít s sebou vlastní spacák a karimatku. V Rajhradě a Dolních Věstonicích budou k dispozici postele, ale pouze v omezeném počtu. Další vybavení podle vlastního uvážení. Doporučuji pohodlnou rozchozenou obuv a vhodné oblečení pro případ nepříznivého počasí (deště, chumelení). Pro ty, kterým by nabízené skromné místo na přenocování nevyhovovalo, ale přesto byste s námi chtěli jít, na konci naleznete odkazy, kde je možné si domluvit nocleh.

Svoji účast prosím potvrďte na e-mail pořadatele Petra Hirsche: upoutnika@gmail.com do středy 25. března 2015 a v přihlášce uveďte, které dny se chystáte připojit a na kterých místech žádáte o zajištění noclehu (Křtiny, Rajhrad, Dolní Věstonice).

Trasa putování na www.mapy.cz: http://mapy.cz/s/f8fZPro milovníky GPS navigace jsem připravil trasu ke stažení níže.


Celý projekt Velikonočního putování je připravován jako nekomerční. Tedy jeho organizátor neočekává žádnou odměnu. Přesto si dovoluji nabídnout několik tipů na neziskové projekty, které přivítají každou finanční podporu.

Oprava poutního domu Velehrad v Římě.

Domov sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem, který pomáhá lidem s roztroušenou sklerózou.

Oprava kostelu sv. Jakuba Brno.


Děkuji vám a těším se na setkání při putování.

Ultreia.

Petr P o U t N í K  Hirsch

Ubytování Křtiny
Zámek Křtiny
Penzion Starý pivovar Křtiny
Penzion u Faust

Ubytování Rajhrad
Restaurace a ubytování U KAŠNY
Penzion Garden
 

Ubytování Strachotín
Penzion Dobrovolný
Sklep u Křiváků
Restaurace a penzion Rybářská bašta
Ubytování u Malých
Ubytování Kamila
Ubytování Pavel Sigmund

Oblíbené příspěvky