Děkovná pouť do Skoků k Panně Marii Pomocné

Skoky, Mariánské poutní místo je bez nadsázky místem kouzelným. Místem, kde se více než 300 let dějí zázraky. Zvu Vás na malé děkovné putování počátkem září. V každém lidském životě se nalezne důvod k děkování. Ve společenství poutníků, mohou být naše přání a modlitby umocněny silou našich kroků, kterých z Kláštera Teplá bude více než 75 tisíc.
Pokud chcete zajistit ubytování v premonstrátském klášteře Teplá, na farmě Belina v Nežichově nebo v Toužimi, přihlaste se formulářem níže do neděle 25. srpna 2019, do 20 hodin.

Skoky na Wiki: https://cs.wikipedia.org/wiki/Skoky_(%C5%BDlutice) a oficiální stránky www.skoky.eu

Program putování:
 • středa 4. září 2019 - pro zájemce možnost přijet k večeru do Kláštera Teplá (http://www.klastertepla.cz/) a přenocování. Večer možnost účasti na nešporách, procházka kolem místního rybníka. (cena bude upřesněna, ale nepřesáhne 200 Kč)
  • doprava na místo, autobus: zastávka Teplá, Klášter nebo vlakem do Teplé a pěšky ke klášteru. (1,8 km - https://mapy.cz/s/3wIEe)
 • čtvrtek 5. září 2019 - dopoledne individuální program, možnost zúčastnit se prohlídky: http://www.klastertepla.cz/hroznatova-akademie/prohlidky-a-expozice.html
  • 14 hodin požehnání poutníkům na cestu, v klášterní kapli u originálu obrazu Panny Marie Pomocné
  • 14:30 start putování, trasa 16,3 km - https://mapy.cz/s/3wIFz
  • zastávka v trapistickém klášteře Nový Dvůr, pro zájemce 17:30 nešpory
  • večeře na farmě Belina, kde se i nocuje (večeře a snídani nutno nahlásit) - http://www.biofarmabelina.cz (200 Kč vlastní spacák, 300 Kč v dvoulůžkovém pokoji s povlečením, 90 Kč večeře, 70 Kč snídaně)
 • pátek 6. září 2019
  • 7:00 snídaně na farmě Belina (pro objednané)
  • 8:00 start putování, trasa 29 km - https://mapy.cz/s/3wIHx, možnost si trasu výrazně zkrátit
  • nocování v turistické ubytovně na hřišti - https://mapy.cz/s/3wKkM (160 Kč ve spacáku, 40 Kč příplatek za povlečení)
  • společná večeře ve městě po domluvě
 • sobota 7. září 2019
  • snídaně z vlastních zásob, případně po domluvě míchaná vajíčka
  • 8:00 prohlídka kostela Narození Panny Marie a případně zámku (v jednání)
  • 9:00 pokračování v putování na trase do Skoků - 15,3 km - https://mapy.cz/s/3wKm9
  • tradiční zastávka v keramické dílně v Radyni
  • příchod do Skoků, volný program, posezení u ohně a večerní opékání donesených buřtů
  • ve Skokách není žádné "komfortní" ubytování, spaní karimatka a spacák - pod širákem, ve stodole nebo části gasthausu, nebo za určitých okolností v kostele (dobrovolný příspěvek na kostel)
 • neděle 8. září 2019
  • 14:00 poutní mše u příležitosti svátku Narození Panny Marie, celebruje Mons. František Radkovský, emeritní biskup plzeňský
  • individuální návrat domů (zastávka Bochov, Udrč, rozcestí - 6,3 km - https://mapy.cz/s/3wRES), ukázka spojení na Prahu zde.

Přihláška k putování (do 25. srpna 2019, 20:00)

O Skokách si krásně může počíst v příspěvku Lucie Veselé: http://www.viadaluz.cz/2015/04/skoky-misto-lidem-zapomenute.html


Co sebou na pouť?
Hlavně dobrou náladu a odhodlání k putování. Samozřejmostí jsou rozchozené, pohodlné boty. Stejně tak, berte osvědčený batoh. Pravidlo, méně, je více, zde platí dvojnásob. Vhodné oblečení, do různého počasí - ideálně vrstvit a odebírat či přidávat podle aktuální potřeby a stavu počasí. Pláštěnka se samozřejmě může hodit. A pak už věci co uznáte za nezbytné a potřebné - osobní hygiena, léky, stravu, deník, foťák. Dobré mít chytrý telefon, do kterého si stáhnete plánovanou trasu. Kdo je zvyklý chodit s trekovými holemi, určitě se hodí. Čelovka a přezůvky nebudou též k zahození. Osobní lékárnička, dostatek náplastí. :-) Hrneček na čaj či kafe, nebo zalitou hrnečkovou polévku se též může hodit. 

Organizační poplatek
Pout je organizována jako nezisková a více méně dobrovolnická aktivita, ale s její přípravou a realizací jsou spojené náklady. Poplatek je tedy dobrovolný, splatný převodem na účet organizátora. A to po skončení poutě a spokojenosti poutníka. (jako vodítko může být doporučení 50 Kč / den putování). Případně je možné předat příspěvek osobně na konci putování.

Doplňkové informace
Každý poutník odpovídá sám za sebe. Nejedná se o organizovaný zájezd. Organizátor a průvodce odpovídá za naplánování bezpečné trasy, která je v terénu obvykle značena standardně jako turistická cesta, klubu českých turistů. Někdy se jede po cyklotrasách a výjimečně, krátké, spojovací úseky, po silnicích. Součástí organizace je zajištění skromného ubytování, kdy se často spí na na zemi v halách a tělocvičnách. Proto je nezbytné sebou brát karimatku a spacák. Při putování se většinou skupina drží pohromadě, ale není to pravidlo, ani povinné. Pokud půjdete individuálně (rychleji nebo pomaleji), pouze o tom prosím informujte průvodce, aby věděl, zda na vás čekat. V průběhu dne se stravujeme individuálně, z nakoupených zásob a pokud to dovolí okolnosti na trase, stavíme se k obědu na něco teplého. (ideálně polívka) Putovat je možné hodinu, den, nebo celou trasu. Nic není nemožné. Svojí účastí též souhlasíte, že z putování může být pořizován fotografický a video materiál, určený pro budoucí propagaci poutních tras a samotného putování. V případě, že se přihlásíte a nakonec se nebudete moci zúčastnit, prosím dejte mi o tom vědět. Děkuji.


Každý účastník putování je povinen dodržovat zákony ČR a další ustanovení a omezení, a tak na závěr pár paragrafů:

– Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
– Zákon 289/1995 Sb. o lesích
– Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

Těším se na setkání při společném putování...

Petr Hirsch

poutník, organizátor a průvodce

Oblíbené příspěvky