Adventní poutnická inspirace a pozvánka na svatoštěpánské putování

Konec roku se nezadržitelně blíží. Jako malé poděkování jsme ve spolupráci se spolkem Ultreia zpřístupnili veškeré poutnické dokumenty, které vznikly ve spolupráci s Evo Toulovou (režie) a Tomášem Lénárdem (kamera a střih). Ke zhlédnutí tak je Camino na kolečkách (2017), Pěšky bez hranic (2020) a Pěšky hezky česky (2021) a to do konce letošního roku. 


PODPOŘTE prosím projekt DOMOVENKA, která pomůže lidem s roztroušenou sklerózou žít kvalitnější a plnohodnotnější život.


POZVÁNKA k poslednímu letošnímu putování

Srdečně zveme k poslednímu putování v letošním roce. Trasa bude dlouhá cca 23 km a povede z Roudnice nad Labem přes Doksany a Terezín do Litoměřic ke katedrále sv. Štěpána. Letošní trasa vznikla na popud kolegy ze spolku Ultreia, Štěpána Valenty. Díky mu za skvělý nápad a tip kam se v tento sváteční čas vydat.

Trasa putování zde: https://mapy.cz/s/hozejutado

 

Přihlášky prosím zde di 24.12.2021, do 23:59. :)

Předběžný program:

 • sraz v 8:00 na vlakovém nádraží v Roudnici nad Labem (pokud bude otevřena čekárna, tak uvnitř)
 • 8:10 zahájení putování
 • cca 10:20 příchod do Doksan - prohlídka krypty, snad se podaří zajistit občerstvení v teple
 • 11:00 mše sv. v Kostele Narození Panny Marie (od 10:30 se sestry modlí růženec) - https://mapy.cz/s/genolanunu
 • po skončení mše pokračování v putování (cca kolem 12 hod.)
 • 14:00 - odhadovaný čas) Terezín - program v řešení,
 • v 15 hod. pokračování do Litoměřic, plánovaný příchod v 16 hodin (kostel sv. Ludmily, posezení na faře),
 • v 17:00 hodin zakončení putování účastí na nešporech v Katedrále sv. Štěpána (otevřena od 16:45)

Veškerý program podléhá změnám. Pouť se uskuteční v souladu se všemi platnými vládními opatřeními.

Bez účastnického poplatku, pokud se vám bude pouť líbit, můžete podpořit:Každý účastník putování je povinen dodržovat zákony ČR a další ustanovení a omezení, a tak na závěr pár nudných, ale nezbytných paragrafů:

 • Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
 • Zákon 289/1995 Sb. o lesích
 • Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

Těším se na setkání při společném putování...

Petr Hirsch

poutník, organizátor a průvodce

tel. 601 206 849

ČERNOBYL NA KOLEČKÁCH

15. ledna 2021 zveme k online besedě na CESTOKLUBU. A zapište si do deníčků: úterý 26. dubna 2022 v 0:23 premiéra v BIO OKO. A bude to radioaktivní jízda.

SILVESTROVSKÁ POUŤ VIA SANCTA MARIANA
POUTNÍ MÍSTO MARIA STOCK - VÁNOČNÍ SKOKY


Kostel Navštívení Panny Marie bude zpřístupněn od 22.do 25. prosince 2021 vždy v čase od 9 do 16 hodin. Po domluvě je možné i mimo tento čas. Kostelní služba bude na místě po celou dobu. Pokud budou okolnosti přát, uskuteční se i půlnoční mše svatá v pátek 24. prosince 2021 ve 24:00.DARUJTE DOMOVENKU
Oblíbené příspěvky