Pouť za oběti komunismu - Praha - Číhošť


Zvu vás na 3. ročník náročné ho pěšího putování, které organizuji k uctění památky obětí komunismu.  Těch, na kterých se režim podepsal je celá řada. Jedním ze symbolů je i vesnický farář Josef Toufar, jehož památku si touto poutí budeme připomínat. Cílem našeho putování je malý, nenápadný vesnický kostelík v Číhošti, místo tzv. Číhošťskému zázraku.

Trasa putování: https://mapy.cz/s/gepehocare

Program: 

Pátek 5. června 2020
- 16:15 - požehnání poutníkům v Kostel svatého Ignáce z Loyoly - https://mapy.cz/s/3txXl, místo kde si též připomeneme odkaz vězněného a mučeného Adolfa Kajpra  SJ - https://cs.wikipedia.org/wiki/Adolf_Kajpr
- 16:30 přesun na místo startu - necelý 1 km - https://mapy.cz/s/3txXo
- 16:45 - 17:00 zahájení putování do Číhoště - https://mapy.cz/s/3txXu

Varianta 47 km (Sázava, sraz u obchodu Žabka - https://mapy.cz/s/ranenepadu) - https://mapy.cz/s/desecasake
- odhadem budeme procházet v sobotu 6. června v 6 hodin ráno

Varianta 25 km - https://mapy.cz/s/3txXC
- odhadem budeme procházet v sobotu 6. června ve 13 hodin

Cíl v sobotu 6. června mezi 17 a 20 hodinou. Následné nocování na faře v Číhošti - postele k dispozici. Ovšem nutný vlastní spacák. Pokud víte o někom, kdo nám může v sobotu spacáky převézt do Číhoště, dejte vědět pořadateli.

Neděle 7. 6. od 11 hodin účast na "běžné" mši na poděkování za vykonanou. Kolem 12:00 ukončení a cesty domů. (pozor z Číhoště není nedělní spojení, nutno se dopravit do Leštiny u Světlé)

Počítejme s celkovou dobou putování 24 hodin a více. Vhodné pro velmi zdatné poutníky, s dobrou fyzickou kondicí. 


Přihlašujte se do neděle 31. května 2020, 12:00.Přidejte se na část trasy (třeba na startu z Prahy) a podpořte ty, kteří se pokusí zdolat trasu celou. Každý kilometr s dobrým úmyslem se počítá. Na trase není zatím zajištěn žádný logistický doprovod. Každý putuje na vlastní odpovědnost a ručí za své bezpečí a případnou dopravu z místa, kde putování přeruší nebo ukončí.

Stravování si každý účastník zajišťuje individuálně, ideálně z energeticky vydatných tyčinek či jiných pochutin. S sebou kvalitní čelovku (svítilnu), vhodné oblečení, pohodlnou a rozchozenou obuv. Vhodné mohou být i trekové hůlky (pokud jste zvyklí s nimi chodit). Dostatek tekutin.

Každý účastník putování je povinen dodržovat zákony ČR a další ustanovení a omezení, zejména:

– Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
– Zákon 289/1995 Sb. o lesích
– Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

Všeobecná pravidla
– každý se účastní poutě na vlastní nebezpečí
– pouť se koná za jakéhokoliv počasí

Účast na pouti a záměr nocování v Číhošti prosím potvrďte organizátorovi Petru Hirschovi na mailu: upoutnika@gmail.com, nebo telefonicky na 601 206 849.


Jedná se o 3. ročník, kdy první pouť byla realizována v roce 2017. Více o připomínce obětí komunismu zde.

Těším se na Vás.

Petr Hirsch
poutník, organizátor, průvodce

Oblíbené příspěvky