Třetí etapa putování ke cti sv. Ludmily 12. - 18. září 2021 - Sázava - Stará Boleslav - Levý Hradec - Hradčany - Tetín


V rámci svatoludmilského roku vás srdečně zveme ke třetí etapě putování po cyrilometodějské stezce na trase ze Sázavy do Tetína. Putování se koná u příležitosti 
 1100. výročí úmrtí sv. Ludmily. Pojďme společně s patrony Evropy, sv. Cyrilem a Metodějem, za patronkou Čech, kdy ve třech etapách projdeme trasu přes 400 km s ukončením na Národní svatoludmilské pouti na Tetíně 18. září 2021

Třetí etapa se uskuteční od 12. do 18. září 2021 a čeká nás přibližně 160 km putování a bohatý doprovodný program. Pro zájemce sraz v Sázavě již v neděli 12. září 2021.

Přihlášku prosím nenechávejte na poslední chvíli. Hlaste se nejpozději do neděle 5. září 2021, 12:00, vyplněním přiloženého formuláře níže. Pro "pohodlnější" putování se pro vás budeme snažit zajistit možnost převozu batohů mezi jednotlivými etapami putování.

Rozpis celého putování.


Neděle 12. 9.
Sázava - do 16 hod. možnost individuálního programu (prohlídka budovy kláštera nebo interiéru nově zrekonstruovaného kostela),
16 - 18 hodin uvítání poutníků, malé putování po stopách sv. Prokopa v okolí Sázavy, doporučený příspěvek 100 Kč
20:00 - mše svatá,
Nocleh - poblíž kláštera (vlastní karimatky a spacáky nutné, dobrovolný příspěvek).

Pondělí 13. 9.
Sázava - Škvorec (29,6 km) - https://mapy.cz/s/nupagoporu.
7:45 požehnání poutníkům, V 8:00 start putování.
Nocleh - sokolovna (karimatka a spacák, dobrovolný příspěvek).

Úterý 14. 9.
Škvorec - Stará Boleslav (23,8km) - https://mapy.cz/s/datulupelu.
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie - prohlídka včetně Palladia země české a Klenotnice.
Nocleh - farní centrum (karimatka a spacák, 120 Kč).

Středa 15. 9.
7:30 požehnání poutníkům, následně pokračování v putování,
Stará Boleslav - Klecany (28,7 km) - https://mapy.cz/s/jacezogamu.
Část putování proběhne po Via Sancta Mariana, po níž nás provede Karolína Stráníková,
19:00 přednáška Jakuba Izdného o životě sv. Ludmily (fara Klecany - bude potvrzeno),
Nocleh - tělocvična Klecany (karimatka a spacák, dobrovolný příspěvek).

Čtvrtek 16. 9.
Klecany - Hradčany (24 km) - https://mapy.cz/s/galulurudo,
v 11 hodin prohlídka kostela sv. Klimenta na Levém Hradci
v 17 hodin slavnostní mše v bazilice sv. Jiří v areálu pražského hradu (uložené ostatky sv. Ludmily),
společná večeře, doplňkový večerní program (v řešení)
Nocleh - část poutníků u kapucínů (lůžka - 350 Kč) a zbylá část poutníků na Fortně ve společné místnosti (100 Kč). Pro všechny poutníky bude společná večeře a snídaně (200 Kč).

Pátek 17. 9.
Praha - Hradčany - Svatý Jan pod Skalou (27,8 km) - https://mapy.cz/s/gogehobuva
7:00 možnost účasti na ranní mši v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha,
přesun na zastávku Praha - Dejvice - https://mapy.cz/s/nofanejefu (1,5 km),
8:44 vlak do stanice Hostivice, následné putování po trase do Svatého Jana pod Skalou,
zastávka u Loretánské kaple v Hájku,
Nocleh - Svatojánská kolej (karimatka a spacák, 125 Kč).

Sobota 18. 9.
Svatý Jan pod Skalou - Tetín (7,8 km) - https://mapy.cz/s/narumamane
Kolem 9. hodiny příchod do Tetína, přivítání poutníků starostou nebo pověřeným zástupcem, spojení vod z velehradských studánek s vodami v Tetíně. Předání certifikátů k ukončení poutě.
Účast na slavnostech - program zde. V 11 hodin národní pouť - mše svatá.
Pro zájemce je v jednání možnost přenocování v Berouně na faře.

K dispozici po celou pouť bude doprovodné auto. Stejně jako u první etapy nám odlehčí od batohů Honza Pijáček.

Hlaste se prosím do neděle 5. září 2021. Ale pokud můžete, nenechávejte přihlášku na poslední chvíli. Děkujeme.Pár zajímavých míst, které nás při putování čekají:
  • Stará Boleslav - Palladium země české a Klenotnice,
  • Levý Hradec,
  • Praha, Hradčany, bazilika sv. Jiří - hrob sv. Ludmily,
  • Tetín.
Malé ohlédnutí za první etapouCo s sebou na pouť?
Hlavně dobrou náladu a odhodlání k putování. Samozřejmostí jsou rozchozené, pohodlné boty. Stejně tak pohodlný a vyzkoušený batoh. Pravidlo méně je více zde platí dvojnásob. Vhodné oblečení do různých počasí - ideálně vrstvit a odebírat či přidávat podle aktuální potřeby a stavu počasí. Pláštěnka se bude také možná hodit. A pak už věci, které uznáte za nezbytné a potřebné - osobní hygiena, léky, stravu, deník, foťák. Dobré mít chytrý telefon, do kterého si stáhnete plánovanou trasu. Kdo je zvyklý chodit s trekovými holemi, určitě se hodí. Čelovku určitě nenechávejte doma. Přezůvky využijete při ubytování. Dále sebou berte osobní lékárničku, dostatek náplastí. :-) I špunty do uší se mohou v noci velmi hodit. Hrneček na kafe či čaj nebo rychlou polévku v batohu také unesete. 

Organizační poplatek?
Účastnický poplatek je stanovený na 150 Kč / den účasti na pouti. tedy při účasti na celé pouti je to 900 Kč (6 x 150 Kč). Poplatek ovšem nesmí být překážkou účasti. Pokud se jedná o příliš vysokou částku, kontaktujte organizátor, určitě je možná domluva. Platba převodem na účet organizátora po skončení poutě nebo v hotovosti v průběhu putování. Pro členy spolku Ultreia, pro seniory a pro studenty je cena 120 Kč / den. 

Doplňkové informace.
Každý poutník odpovídá sám za sebe. Nejedná se o organizovaný zájezd. Organizátor a průvodce odpovídá za naplánování bezpečné trasy, která je v terénu obvykle značena standardně jako turistická cesta klubu českých turistů. Někdy se jede po cyklotrasách a výjimečně, krátké, spojovací úseky, po silnicích nebo jiných neznačených ale zpevněných cestách. Součástí organizace je zajištění ubytování, kdy se někdy spí na zemi v halách, tělocvičnách či farách. Proto je nezbytné s sebou brát karimatku a spacák. Při putování se skupina většinou drží pohromadě, ale není to pravidlo, ani povinné. Pokud půjdete individuálně (rychleji nebo pomaleji), pouze o tom prosím informujte průvodce, aby věděl, zda na vás čekat. V průběhu dne se stravujeme individuálně, z nakoupených zásob a pokud to dovolí okolnosti na trase, stavíme se k obědu na něco teplého (ideálně polévka). Putovat je možné hodinu, den, nebo celou trasu. Nic není nemožné. Svojí účastí též souhlasíte, že z putování může být pořizován fotografický a video materiál určený pro budoucí propagaci poutních tras a samotného putování. V případě, že se přihlásíte a nakonec se nebudete moci zúčastnit, prosím dejte mi o tom vědět. Děkuji.

Putování se uskuteční v souladu se všemi platnými vládními nařízeními a omezeními. 
Každý účastník putování je povinen dodržovat zákony ČR a další ustanovení a omezení, a tak na závěr pár nudných, ale nezbytných paragrafů:

– Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
– Zákon 289/1995 Sb. o lesích
– Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

Těším se na setkání při společném putování...

Petr Hirsch
za organizátory a průvodce putováním

              
 

 Trasa celého putování
Oblíbené příspěvky