Putování ke cti sv. Ludmily z Velehradu na Tetín po Cyrilometodějské stezce


V letošním roce plánujeme společně vyrazit z Velehradu na Tetín, a to při příležitosti 1 100. výročí smrti sv. Ludmily. Etapové putování pro veřejnost s patrony Evropy, sv. Cyrilem a Metodějem, za patronkou Čech, začne 14. dubna ve velehradské bazilice a skončí na Národní svatoludmilské pouti na Tetíně 18. září 2021.


Mapa celé trasy: https://mapy.cz/s/cesecelevu

Přehled etap

1. etapa: Velehrad – Křtiny – Vranov – Tišnov  

Délka: cca 130 km 
Termín: 9. - 13. 6. 2021 (5 dní) (pozor změna z původního dubnového a květnového termínu)
Garant: Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o. 
Průvodce, organizátor: Petr Hirsch

2. etapa: Tišnov – Havlíčkův Brod – Sázava 

Délka: cca 200 km 
Termín: 10. - 17. 7. 2021 (8 dní) 
Garant: Ultreia z.s. 
Průvodce: Tomáš Jindřich (Tišnov – Havlíčkův Brod), Petr Hirsch (Havlíčkův Brod – Sázava) 

3. etapa: Sázava – Stará Boleslav – Levý Hradec – Tetín 

Délka: cca 145 km  
Termín: 13. - 18. 9. 2021 (5 dní) 
Garant: Svatá Ludmila 1 100 let, z.s. 
Průvodce: Petr Hirsch  


Využijte možnost předregistrace, abyste dostali informaci o otevřeném přihlašování k putování. Úspěšnou registraci poznáte, že vám na zadanou e-mail adresu přijde kopie vyplněného formuláře.

Děkuji a těším se na letošní společná putování.

   

Putování se uskuteční díky partnerství a patronace těchto subjektů.

Oblíbené příspěvky